K dátumu 1.1.2015 žilo v meste Nitra 80 524 obyvateľov. Klesajúci trend sa teda opakuje, k 1.1.2014 mala Nitra 80 947 obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre. Začiatkom roka 2013 bývalo v meste 81 351 ľudí, k 1.6.2012 to bolo 81 600 ľudí a ak sa pozrieme na rok 2010 tak k 1. januáru žilo v Nitre 82 661 ľudí.

Štatistický úrad uvádza 78 875 obyvateľov Nitry podľa posledného sčítania ľudu k dátumu 31.12.2011 (37 630 mužov a 41 245 žien), ktoré ako vieme prebehlo ako prebehlo - množstvo ľudí odovzdalo nesprávne vyplnené hárky, našli sa aj ľudia, ktorých sčítací komisári nenavštívili. Držíme sa teda údajov z Mestského úradu v Nitre.

Nezamestnanosť: Okres Nitra - 8,56% november 2014, (9,63% november 2013), (11,15% január 2013). V porovnaní s celoslovenským priemerom ide o dobrý výsledok - 12,25 %. Okres Nitra sa nachádza na 22. mieste v počte nezamestnaných.

NR kraj 11,15% november 2014, (12,60% november 2013)Zdroj: Referát evidencie obyvateľstva a domov, ÚPSVaR