Počet narodených detí v Nitre rok 2014: 1921 (1916 v roku 2013)
Z toho chlapcov: 949
Z toho dievčat: 972
Dvojčiat: 27
Z toho 10x dvaja chlapci
Z toho 8x dve dievčatá
Z toho 9x zmiešané

Počet manželstiev v Nitre rok 2014: 434 (439 v roku 2013)
Z toho cirkevných: 228
Z toho civilný sobáš: 206

Mimo obradnej siene: 16 (Penzión u Grófa 3, Agrokomplex 3, reštaurácia Zlatý kľúčik 5, hotel RIVER 1, hotel AUTO JAS 1, reštaurácia ARTIN 3)

Najobľúbenejšie mužské mená:

1. Adam (48)
2. Matúš (44)
3. Filip (37)
...
Matej, Lukáš, Jakub, Samuel, Tomáš, Peter, Oliver

Najobľúbenejšie ženské mená:

1. Ema (39)
2. Hana (36)
3. Nina (33)
...
Sofia, Nela, Natália, Laura, Viktória, Michaela. Kristína

Rodičia svojim deťom dávali aj mená, ktoré nie sú v slovenskom kalendári a to – z mužských mien - Dorian, Taylor, Alessio, Ricardo, Leonardo a zo ženských mien - Solomia, Evelyn, Jasna, Brenda, Carla, Emily, Shania, Sarita, Chelsea, Selin a Kvetana.


Deti s 2. krstnými menami

Z celkového počtu novorodencov dostalo 44 detí, z toho 21 chlapcov a 23 dievčat, po dve krstné mená.

José Sebastian, Ján Ivo, Tadeáš Martin, Alex Taylor, Juan David, Simon Andrej, Vladimír Marcus a ženské mená Elizabeth Sára, Mária Lujza, Ema Vivien, Mária Sharon, Mia Pauline, Olívia Maxine


Dieťa s 3. menami

Aliyah Eva ElizabethZdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra - webstránka