Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo vo štvrtok 25. mája 2023 Návrh dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov. Najvýznamnejšia zmena sa týka paragrafu číslo 15 - Zákaz používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

V meste zákaz platil aj doteraz s výnimkou od 22 do 6:00 hod. Po novom boli v Starom meste vyhradené hodiny odstránené z textu. Zákaz tak bude v Starom meste platiť nonstop. V mestskej časti Klokočina a Diely a Chrenová platí platí zákaz denne v čase od 6 do 2:00 hod.

Stále zostávajú v platnosti výnimky a to v dňoch 31.12. od 18 do polnoci a 1.1. od polnoci do 5:00 hod., ďalej v reštauráciách (s platnými povoleniami), na podujatiach a diskotékach organizovaných mestom, alebo kde sa mesto spolupodieľa.

Zákaz takisto platí aj na zastávkach MHD, na cintorínoch, v zdravotníckych zariadeniach, na detských ihriskách a v okolí, v areáloch škôl a školských zariadení a centier voľného času a v ich okolí a to v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 6 do 2:00 hod. Tu teda hodiny odstránené paradoxne neboli.Zákaz požívania alkoholu platí non-stop na nasledujúcich uliciach v Starom meste:

7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej, Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká, Osvaldova, P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Starý rínok, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie.

Zákaz požívania alkoholu platí denne od 6 do 2:00 hod. na nasledujúcich uliciach v mestskej časti Klokočina, Diely a Chrenová:

Mestská časť Klokočina, Diely: Alexyho, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Čajkovského, Dunajská, Jurkovičova, Kmeťova, Mikovíniho, Murániho, Na Hôrke, Novomeského, Partizánska, Petzvalova, Piešťanská, Popradská, Považská, Rýnska, Škultétyho, Tokajská, Viničky, Zvolenská.

Mestská časť Chrenová: Dlhá, Fatranská, Karpatská, Kremnická, Ľudovíta Okánika, Nábrežie mládeže, Slančíkovej, Topoľová, Trieda Andreja Hlinku, Výstavná.


Mapa s vyznačenými ulicami

* modrá: Staré mesto
* červená: Klokočina (od prelomu november/december 2015)
* Zelená: Chrenová (od prelomu november/december 2015)Zdroj: Nitralive.sk