Mestské zastupiteľstvo na svojom 45. zasadnutí schválilo dodatok o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty v Nitre. Dodatok rieši aj požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, preluky, podjazdy, podchody, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, priestory pod klenbami, verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, zverejnené záhrady, nezastavané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Zákaz požívania alkoholu platí na nasledujúcich uliciach

Pondelok až nedeľa v čase 22:00 hod - 06:00 hod.

7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej, Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká, Osvaldova, P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Starý rínok, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie


Mapa s vyznačenými ulicami

* modrá: Staré mesto
* červená: Klokočina (od prelomu november/december 2015)
* Zelená: Chrenová (od prelomu november/december 2015)
Zdroj: www.nitra.sk