Na pondelkovom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja poslanci schválili predĺženie zmluvy s regionálnym dopravcom ARRIVA a.s. až do roku 2031. Okrem dostupnosti kvalitnej regionálnej dopravy je pre cestujúcich vítaným pozitívom zagarantovanie cien cestovných lístkov, ktoré sa počas tejto doby vôbec nezmenia. Tarifa bude fixná a platná vo všetkých siedmich okresoch Nitrianskeho kraja bez toho, aby sa v nej odzrkadlil vývoj trhu, inflácia či nariadenia Európskej únie. „Cenu cestovného Nitriansky samosprávny kraj udrží na stanovenej úrovni aj v prípade, ak by došlo k rapídnemu nárastu cien pohonných hmôt. A vôbec v prípade akýchkoľvek iných finančných nárokov ponesie bremeno Nitriansky samosprávny kraj, nie naši cestujúci,“ hovorí predseda NSK Branislav Becík. Nemenné zostáva aj aktuálne cestovné pre všetkých seniorov v dôchodkovom veku, ktorí cestujú za jednotnú cenu 30 centov po celom kraji, rovnako ako držitelia zlatej a platinovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily a bývalí politickí väzni.

Dopravca podnikol najmä v rokoch 2020 až 2023 významné investičné kroky, kedy obnovil svoj vozidlový park a vybrané autobusové stanice v kraji v celkovej sume viac než 27 miliónov eur. Nitrianska župa sa dlhodobo usiluje nastaviť politiku regionálnej dopravy na úroveň, ktorá bude v čo najvyššej miere reflektovať potreby a požiadavky cestujúcich v Nitrianskom kraji a poskytuje im pritom najvyšší komfort cestovania. Väčšina autobusov regionálnej dopravy je klimatizovaných, vybavených možnosťou pripojenia na wi-fi, svetelnou informačnou tabuľou, spĺňajú európske štandardy v oblasti emisií a asi tretina z celkového počtu 427 autobusov je nízko-podlažných.Zdroj: Mgr. art. Silvia Zeumerová, hovorkyňa NSK