Aktualizované 27.11.2023, Kalvária

Potvrdené - spoplatnenie ulíc pod Kalváriou a na Párovciach vstúpi do splatnosti od 1.1.2024. Rezidenti a abonenti si budú musieť zakúpiť parkovacie karty, zvyšok bude za parkovanie platiť rovnako ako na iných spoplatnených uliciach v Starom meste. Nižšie viac informácií ku kartám.

Aktualizované 29.11.2023: SPOPLATNENIE bude platné až v roku 2024, hovorí sa o termíne 1.1.2024, možno neskôr. O dátume budeme informovať.

Aktualizované 27.11.2023, Kalvária

Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie, Jánošíkova, Kukučínova a Kalinčiakova je platné, vyznačené je odorovné značenie, odhalené sú aj značky zjednosmerňujúce ulice. Značky označujúce spoplatnenie zostávajú teda zakryté. Termín spustenia spoplatnenia nie je známy nateraz. Ako píšem vyššie v aktualizácii, od 1.1.2024, alebo neskôr. Ako vidno na fotografiách nižšie, regulácia priniesla poriadok. Rovnako tak mestu nebudú unikať peniaze z výberu parkovného - hlavne na Wilsonovom nábreží parkovali ľudia nielen z Nitry a porušovali predpisy.

Parkovanie Kalvária Nitra Parkovanie Kalvária Nitra Parkovanie Kalvária Nitra Parkovanie Kalvária Nitra Parkovanie Kalvária Nitra Parkovanie Kalvária Nitra Parkovanie Kalvária Nitra

Pôvodný článok

V Starom meste pribudlo na viacerých uliciach nové dopravné značenie, ktoré je zatiaľ zakryté. Verejnosť však doteraz nebola informovaná o zmenách zo strany mesta. Dňa 2. novembra som informoval o zmenách pod Kalváriou - Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova. Teraz doplním ďalšie ulice, kde je pripravená rovnaká zmena.

Rozšírenie spoplatneného parkovania

Na úvod by som chcel vysvetliť o čo vlastne ide nakoľko som zachytil nesprávne resp. zmätočné informácie. V tejto fáze ide len o rozšírenie spoplatneného parkovania na uliciach Párovce - Párovská a priľahlé vnútrobloky/ulice, ďalej Jozefa Vuruma, Vikárska, Vajanského, Štefánikova 92 až 106, Štefánikova 66 až 80 pri Polygóne a spomínané ulice Jánošíkova, Kukučínova, Kalinčiakova a Wilsonovo nábrežie. Na ulici Pri Červenom kríži bolo parkovanie už spustené. Takéto parkovanie už funguje v centre Nitry. Neprichádza k žiadnym zmenám.

❓Čo to znamená pre rezidentov / ľudí žijúcich na spomínaných uliciach?

Tak ako v iných častiach mesta, kde je parkovanie spoplatnené, rezidenti, ale aj nájomníci budú potrebovať na parkovanie kartu - pre obyvateľov s trvalým pobytom ide o kartu pre rezidentov, pre vlastníkov nehnuteľností, nájomníkov ide o kartu pre abonentov. Rozlišujú sa v ročnom poplatku.

Takto vyzerajú novú informačné tabule, ktorú boli osadené na spomenutých uliciach a ktoré sú zatiaľ zakryté

Parkovanie, info tabuľa Nitra
Parkovanie, info tabuľa NitraMesto Nitra bude občanov informovať

"Mesto Nitra plánuje obyvateľov týchto ulíc informovať postupne, a hlavne vopred, teda ešte pred spustením noviniek v parkovaní. V prípade Jánošíkovej ulice to bude letákovou formou, v prípade Pároviec a Štefánikovej plánujeme osobné stretnutie s obyvateľmi", informoval nás hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Informácie o cenách, kartách, okruhoch

Ulice so zavedeným spoplatneným parkovaním sú v Nitre rozdelené do okruhov - I. a II. okruh (III. je parkovisko pred MsÚ Nitra).

Jozefa Vuruma, Štefánikova 92-126 a 66-80 - I. okruh
Vikárska, Pri Červenom kríži, Párovská, Jánošíkova, Kukučínova, Kalinčiakova, Wilsonovo nábrežie v úseku Kalinčiakova - Jánošíkova - II. okruh

🅿️ Parkovanie je spoplatnené v pondelok až piatok od 8 do 16:00 hod, v sobotu od 8 do 12:00 hod.

💶 Suma pre I. okruh je 0,50 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu.
💶 Suma pre II. okruh je 0,50 € za prvú hodinu a 1,00 € za každú začatú ďalšiu hodinu.

✅ Parkovacie karty - karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého bydliska/vlastnenej nehnuteľnosti.
Kartu je možné si vybaviť osobne na Mestskom úrade v Nitre, alebo online. Komplet návod nájdete na tomto odkaze

✅ A. Parkovacia karta pre Rezidentov = trvalý pobyt a vlastník/užívateľ vozidla:

1. Parkovacia karta – 10,00 €/rok
2. Parkovacia karta – 30,00 €/rok
3. Parkovacia karta – 100,00 €/rok

✅ B. Parkovacia karta pre Abonentov = bez trvalého pobytu, vlastník, alebo nájomca nehnuteľnosti

1. Parkovacia karta – 100,00 €/rok
2. Parkovacia karta – 200,00 €/rok

✅ C. Parkovacia karta pre ŤZP = Cena parkovacej karty je 5,- €/rok. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty – ŤZP je cena 1,- €/rok.

Platba za parkovné pre nie držiteľov karty:

c) prostredníctvom SMS na číslo 2200 v tvare NR1 EČV H (H=počet hodín) pre I. okruh a NR2 EČV H (H=počet hodín) pre II. okruh


Pripravuje sa zavedenie rezidentského systému

Systém parkovania sa bude v Nitre postupne meniť. V Starom meste príde k spusteniu rezidentského parkovania ako v prvej mestskej časti. Tieto informácie už boli oznámené niektorým občanom aj na mestskom úrade, preto dochádza k nejasnostiam. Zmeny budú všas oznámené, bude im predchádzať zmena VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) o parkovaní, ktoré musí schváliť zastupiteľstvo. Kedy sa tak stane nie je zatiaľ známe. Tak skoro to však nebude. Stále teda platí aktuálne VZN.


MAPA

Parkovanie, NitraZdroj: Nitralive.sk