SPOPLATNENIE bude platné až v roku 2024, hovorí sa o termíne 1.1.2024, možno neskôr. O dátume budeme informovať.

V máji v roku 2020 začalo mesto Nitra osádzať stĺpiky pre dopravné značenie v uliciach pod Kalváriou na Wilsonovom nábreží v úseku ulíc Kalinčiakova - Kukučínova - Jánošíkova. Dôvodom bol zámer riešiť situáciu s organizáciou dopravy/parkovaním a vytvoriť jednosmerky. Ako som vtedy zistil, o tomto zámere neboli informovaní poslanci ani občania. Obrátil som sa teda na poslancov za Staré mesto a požiadal o obhliadku a vysvetlenie si situácie nakoľko zjednosmernenie nemalo logiku z pohľadu smerovania jednosmeriek pri zvážení dopravnej situácie. Stretnutie sa konalo 29. mája za prítomnosti pánov poslancov Erik Krála a Peter Mezeia, prišiel tiež pán Andrej Sitkey (aktuálny poslanec a člen komisie pre dopravu) a pani Dulíková (členka VMČ Staré mesto). Zjednosmernenie bolo následne pozastavené a prehodnotené. Následne sa až do roku 2023 nič viditeľné v lokalite neudialo. Situácia sa zmenila až v októbri 2023 kedy na pripravené stĺpiky pribudli značky, ktoré sú zatiaľ zakryte fóliou.

Ako je vidno na nákrese nižšie z roku 2020, Wilsonovo nábrežie malo byť obojsmerné po celej dĺžke a ulice Kalinčiakova, Kukučínova a Jánošíkova jednosmerné. V prípade Jánošíkovej ulice však išlo o zlé riešenie - problémom tejto ulice bolo jej využívanie všetkými vodičmi, ktorí smerovali do mesta z Kalvárie a okolia. Ulica teda slúžila na hromadný prejadz.

Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova

Aktuálne platné riešenie, spoplatnenie parkovania

Ulice Kalinčiakova, Kukučínova a Jánošíkova budú jednosmerne prejazdné v smere od rieky s parkovaním na pravej strane, Wilsonovo nábrežie bude jednosmerné smerom z mesta s parkovaním na pravej strane. Parkovanie bude spoplatnené, pre rezidentov platia osobitné podmienky, ktoré sú popísané na konci článku. Ako uvádzam vyššie, dopravné značenie je osadené, chýba však vodorovné značenie na uliciach. To by podľa informácií z mestského úradu malo byť hotové do konca novembra, kedy príde oficiálne k zmene.
Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova

Aktuálny stav - dopravné značenie ja pripravené, zatiaľ zakryté

Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova

Jedna zmena sa koná aj na križovatke ulíc Hodžova x Moyzesova x Robotnícka - teraz platí zákaz vjazdu z Moyzesovej na Robotnícku cez Hodžovu, ide o krátky úsek. Po zmene bude zákaz vjazdu zrušený.

Zjednosmernenie ulíc Wilsonovo nábrežie - Jánošíkova, Kalinčiakova, Kukučínova

Informácie pre občanov k parkovaniu, spoplatneniu ulíc

Ulice so zavedeným spoplatneným parkovaním sú v Nitre rozdelené do okruhov. Predmetné ulice pod Kalváriou sa nachádzajú v II. okruhu, kde sa platí v pondelok až piatok od 8 do 16:00 hod, v sobotu od 8 do 12:00 hod., suma je 0,50 € za prvú hodinu a 1,00 € za každú začatú ďalšiu hodinu.

Parkovacie karty - karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého bydliska/vlastnenej nehnuteľnosti.
Kartu je možné si vybaviť osobne na Mestskom úrade v Nitre, alebo online. Komplet návod nájdete na tomto odkaze

A. Parkovacia karta pre Rezidentov = trvalý pobyt a vlastník/užívateľ vozidla:

1. Parkovacia karta – 10,00 €/rok
2. Parkovacia karta – 30,00 €/rok
3. Parkovacia karta – 100,00 €/rok

B. Parkovacia karta pre Abonentov = bez trvalého pobytu, vlastník, alebo nájomca nehnuteľnosti

1. Parkovacia karta – 100,00 €/rok
2. Parkovacia karta – 200,00 €/rok

C. Parkovacia karta pre ŤZP = Cena parkovacej karty je 5,- €/rok. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty – ŤZP je cena 1,- €/rok.

Platba za parkovné pre nie držiteľov karty:

c) prostredníctvom SMS na číslo 2200 v tvare NR2 EČV H (H=počet hodín)Zdroj: Nitralive.sk