V uplynulom týždni bol slávnostne otvorený podjazd pod Univerzitným mostom. Myšlienka výstavby podjazdu bola prvýkrát nastolená v roku 2012 počas rokovaní o rekonštrukcii mosta. V roku 2014 sme spolu s Michalom Šimonekom iniciovali petíciu, v ktorej sme požadovali výstavbu podjazdu. Na základe petície boli v roku 2016 vyčlenené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Výstavba podjazdu začala na jar tohto roka, takmer po desiatich rokoch po petícii.

Podjazd pod Univerzitným mostom umožnil plynulé prepojenie cyklotrás a zároveň zvýšil bezpečnosť cestnej premávky. Chodci a cyklisti môžu bezkolízne prekonať cestu I. triedy č. 64, na ktorej je intenzita cestnej premávky viac ako 20.000 vozidiel za 24 hodín a pokračovať cyklotrasou smer River park. Ak chcú cyklisti pokračovať smerom k internátu Mladosť musia na moste zosadnúť z bicykla, pretože na strane mosta, ktorá je bližšie ku Kalvárii chýba cestička pre cyklistov. Nerozumiem, prečo tu cyklotrasa nebola vyznačená, pretože chodník na tejto strane mosta má rovnaké šírkové parametre ako na opačnej strane, kde cyklotrasa je vyznačená. Alternatívne tak môžu cyklisti použiť priechod pre cyklistov na križovatke Tr. A. Hlinku – Wilsonovo nábrežie – Československej armády. Napriek tomu, že priechod pre cyklistov je riadený cestnou svetlenou signalizáciou, ide o menej bezpečnú a plynulú alternatívu, pretože ide o kolízny prejazd najmä v nočných hodinách, kedy nie je cestná svetlená signalizácia v prevádzke. Z uvedeného dôvodu je na diskusiu, či by sa nemal tento priechod pre cyklistov zrušiť a umožniť cyklistom plynulý a bezpečný prejazd len cez podjazd. Navyše po zrušení priechodu by sa na križovatke mohla realizovať zmena signálnych plánov cestnej svetelnej signalizácie, ktoré by markantne zlepšili plynulosť dopravy na Wilsonovom nábreží a Československej armády.

Okrem uvedeného pre komfortnejšiu a najmä bezpečnejšiu jazdu cyklistov je potrebné odstrániť zábradlie pri internáte Mladosť. Za odstránenie zábradlia bojujeme niekoľko rokov a verím, že tento rok sa to konečne podarí. Okrem toho by bolo vhodné do podjazdu doplniť osvetlenie a realizovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v mieste zúženia cyklotrasy v samotnom podjazde. Vyčnievajúca opora mosta vyzerá veľmi nebezpečne.

Zhrnutie - nedostatky v súvislosti s výstavbou podjazdu:

🔵 chýbajúca cestička pre cyklistov na strane mosta bližšie ku Kalvárii
🔵 zábradlie pri internáte Mladosť - nebezpečné pre cyklistov
🔵 absencia osvetlenia podjazdu
🔵 opora mosta zasahujúca do podjazdu

Opora mosta zasahuje do podjazdu, z hľadiska bezpečnosti dosť podstatný prvok, výstražné značnie je osadené

Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatky

Podjazd nie je osvetlený - keďže sa celý most nedávno rekonštruoval, ide o zmeškanú príležitosť, podjazd tak nie je bezpečný

Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatky

Na strane mosta bližšie ku Kalvárii nie je vyznačená cestička pre cyklistov, na opačnej strane vyznačená je

Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatky Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatky

V blízkosti Univerzitného mosta stojí prekážka, nachádza sa za značkou koniec cyklotrasy, v budúcnosti by mala byť cyklotrasa doplnená aj v tomto úseku - je to posledný chodník bez cyklotrasy v úseku Kafiléria - Vodná ulica (park)

Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatky

Po otvorení prejazdu je na diskusiu, či je nutné priechod pre cyklistov cez cestu zrušiť, argumentom za je zlepšenie plynulosti dopravy

Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatkyZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk