Po uverejnení článku o zmene organizácie dopravy na Lipovej ulici viacerí vyslovili obavy, že to zhorší dopravnú situáciu na Výstavnej ulici, najmä na križovatkách ulíc Výstavná – Dlhá a Akademická – Tr. A. Hlinku. Už dlhšiu dobou sú na týchto križovatkách v čase dopravnej špičky problémy s plynulosťou premávky a preto som navrhol nasledovné opatrenia.

Križovatka ulíc Akademická – Tr. A. Hlinku

Na komisiu pre mobilitu a komisiu pre územné plánovanie som predložil návrh na zmenu spôsobu radenia pred križovatkou, tak aby sa v smere do centra dalo odbočovať súbežne v dvoch jazdných pruhoch. Podobné riešenie už v súčasnosti funguje na križovatke Štefánikova – Štúrova pri Mlynoch v smere od Nových Zámkov. Obe komisie odporučili realizovať navrhované opatrenie. Napriek tomu, že ide finančne nenáročné riešenie a v máji sme odsúhlasili v zastupiteľstve financie na projektovú dokumentáciu, tak doposiaľ nebola vyhotovená. Na májom mestskom zastupiteľstve sme taktiež odsúhlasili veľkoplošnú opravu Akademickej ulice v úseku od napojenia obchodného centra po križovatku s Tr. A. Hlinku. Ani po troch mesiacoch nebola vypísaná súťaž na realizátora opravy.

Uvedený návrh na zlepšenie dopravnej situácie je na stole niekoľko mesiacov a na ťahu je mestský úrad, ktorý má v kompetencii či resp. kedy sa tieto návrhy zrealizujú.

Akademická ulica Nitra, cesta Akademická ulica Nitra, cestaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk