Andrej Sitkey - blog o doprave

Výstavba infraštruktúry pre cyklistov

V uplynulom volebnom období bolo v meste Nitra postavených 15,742 km cyklotrás. V roku 2019 začala výstavba cyklotrasy Tr. A. Hlinku – Dlhá, cyklotrasy – Wilsonovo nábrežie – Univerzitný most – Mestský park na Sihoti, cyklotrasy Klokočina – Borina – autobusová stanica, cyklotrasa Nitra – Vráble – I. a II. etapa. Pri ich výstavbe a najmä kolaudácii bolo zaznamenaných viacero problémov. Napríklad cyklotrasa v Janíkovciach bola skolaudovaná až po dvoch rokoch od ukončenia výstavby, alebo na cyklotrasách boli osadené dopravné značky bez súhlasu polície, ktoré následne museli byť demontované. Tento chybný postup stál mesto 54.000 €.

V roku 2020 začala pod Kalváriou výstavba cyklolávky a cyklotrasy od Univerzitného mosta po komunálne služby. Cyklolávka bola skolaudovaná v roku 2021. V apríli tohto roka sa po niekoľkých rokoch čakania začalo s výstavbou cyklotrasy Nitra – Dražovce. Cyklotrasa bola dokončená a skolaudovaná v tomto roku a teraz čakáme na jej niekoľkokrát odložené slávnostné otvorenie. Všetky tieto cyklotrasy boli naprojektované a povolené počas volebného obdobia bývalého primátora Jozefa Dvonča. Rovnako v tomto období boli pridelené prostriedky na ich realizáciu.

Na realizáciu čaká cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina. Stavebné povolenie na cyklotrasu bolo vydané ešte v roku 2016 a muselo byť dvakrát predĺžené. Táto cyklotrasa bola pôvodné plánovaná od Dubíkovej ulice po Dolnočermánsku, ale nakoniec sa bude realizovať len úsek od Dubíkovej po Hviezdoslavovu ulici. Je to škoda, pretože z dôvodu skrátenia cyklotrasy sa nebude modernizovať cestná svetelná signalizácia na Hviezdoslavovej ulici a bude chýbať prepojenie s cyklotrasou na Borine. Podobne na realizáciu čaká Podjazd pod Univerzitným mostom. Realizátor stavby je vybraný a v súčasnosti prebieha proces kontroly verejného obstarávania. Po skončení kontroly by sa mal začať podjazd realizovať. S myšlienkou jeho výstavby sme spolu s Mišom Šimonek prišli v roku 2014. Možno sa po ôsmych rokoch dočkáme, ale skôr to vyzerá tak, že realizácia sa posunie na budúci rok. Stavebné povolenie bolo vydané na cyklotrasu Vodná – Zelokvet a v tomto prípade bude podaná žiadosť na eurofondy.

Cyklotrasy Nitra

V marci tohto roka sa dočasne sprístupnila pešia zóna pre cyklistov. Ďalšie cyklotrasy sa však v centre mesta sa nepodarilo realizovať. Cyklotrasa autobusová stanica – OC Mlyny bola naprojektované ešte v minulom volebnom období a doposiaľ nebolo vydané stavebné povolenie. Projekt na cyklotrasu Univerzitný most – Štúrova bol spracovaný v roku 2021 a v súčasnosti prebieha povoľovací proces. Centrum mesta tak naďalej zostáva bez bezpečnej cyklotrasy. Okrem uvedeného v roku 2021 boli realizované 4 cyklogaráže každá s kapacitou pre 30 bicyklov a v budúcnosti je v 33 lokalitách plánované umiestnenie cyklostojanov.


Údržba cyklotrás

Čo sa týka údržby cyklotrás najväčšie problémy boli zaznamenané v zimnom období. Písali sme o tom v samostatnom článku. Okrem toho na viacerých miestach nie je dlhodobo obnovené dopravné značenie vyznačujúce priechody pre cyklistov, alebo chýbajú dopravné značky vyznačujúce cyklotrasu. Za štyri roky sa nepodarilo na cyklotrasách odstrániť niekoľko závažných nedostatkov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť cyklistov. Spomeniem aspoň niektoré. Napriek viacerým upozorneniam na cyklotrasu v Janíkovciach sú priamo napojené dve ulice a vozidlá v rozpore so zákonom jazdia po cyklotrase. Písal som o tom TU. Na Slačíkovej ulici cyklotrasa vedie cez parkovisko, čo je taktiež v rozpore so zákonom. Pri internáte Mladosť sa ani po štyroch rokoch nepodarilo odstrániť zábradlie, ktoré bráni plynulej jazde cyklistov. Písal som o tom v tomto článku.

Cyklotrasy Nitra Cyklotrasy Nitra


Bikesharing

Spoločnosť Arriva spustila službu zdieľaných bicyklov v spolupráci s mestom Nitra dňa 28. júla 2017. Problém nastal v roku 2019, kedy Arriva bicykle do ulíc v máji neumiestnila a požadovala od mesta doplatok vo výške 280-tisíc eur. Aj napriek tomu, že sa takáto suma a ani doplatok v zmluve mestom neuvádzajú. Mestské zastupiteľstvo nakoniec odsúhlasilo sumu 115-tisíc eur. Bicykle tak začali fungovať od júna. V roku 2020 mesto Nitra vyhlásilo súťaž na prevádzkovateľa služby zdieľaných bicyklov, súťaž vyhrala firma Rekola Bikesharing, s.r.o., ktorá však napokon mestu oznámila, že nie je schopná zabezpečiť požadovaný počet bicyklov. Dôvodom malo byť šírenie nákazy COVID-19 a s tým vzniknutá ekonomická situácia. Dodaných malo byť 150 bicyklov a 20 e-bicyklov.


Osvetové kampane

Na mestskom zastupiteľstve vedenie mesta často spomína plán udržateľnej dopravy, ktorý medzi mäkkými opatreniami uvádza podporu osvetových a komunikačných kampaní v oblasti mobility. V období od 16. do 22. septembra prebiehal Európsky týždeň mobility. Bol som nemilo prekvapený, že v tomto období sa okrem odovzdávania cien za účasť v kampani Do práce na bicykli nekonalo žiadne podujatie na podporu udržateľnej mobility. Nenadviazalo sa na opatrenia z minulosti, kedy bola počas ETM doprava v MHD zadarmo alebo so zľavou, počas dňa bez aut ( 22.9.) bola uzavretá Palárikova ulica alebo občianskej združenie Rozbicyklujme Nitru! organizovalo cykloraňajky. V útlme sú aj pravidelné cyklojazdy mesto, ktoré organizoval Critical mass Nitra.

Na záver si dovolím odcitovať zo stránky súčasného primátora Marek Hattasa. „Jedného známeho z Fínska som sa raz spýtal, ako je možné, že jazdia na bicykloch aj cez zimu. S úsmevom mi odpovedal - stačí sa len dobre obliecť, prezuť gumy, mať odhrnutú cestu a hlavne sa cítiť bezpečne. Je to teda len o našom vnútornom nastavení a podmienkach. A práve tie v Nitre zúfalo chýbajú. Pátral som po dôvodoch. Zistil som, že všetko opäť padá na neochote mestského zastupiteľstva.“ Celkom som nepochopil v čom spočíva neochota zastupiteľstva. Počas takmer celého volebného obdobia mala koalícia vedená primátorom väčšinu a všetky návrhy týkajúcich sa cyklotrás boli odsúhlasené. Taktiež mi nie je jasné, prečo nebola v zime ohrdnutá cyklotrasa a prečo sa v centre mesta nebudovali bezpečné cyklotrasy. Možno stretnutie so známym z Fínska bolo len nedávno, alebo je to možno tým, že cyklodoprava je skutočnou prioritou iba pred voľbami, kedy sa na sociálnych sieťach objavia pekné vizuálizácie cyklotrás a po voľbách pracovné nasadenie klesá. Hovorí o tom aj správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá uvádza, že problematika cyklodopravy predstavovala maximálne 25 % pracovnej náplne referenta pre mobilitu a MHD, ako vyplynulo z materiálu predkladaného do zastupiteľstva.

Cyklotrasy Nitra Cyklotrasy Nitra Cyklotrasy Nitra Cyklotrasy Nitra Cyklotrasy Nitra Cyklotrasy NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk