Úplná uzávierka železničného mosta na ceste II/562 v Nitre je platná od 2. apríla 2022 od polnoci do 1. júna 2023, tiež do polnoci. Platá pre vozidlá o hmotnosti nad 20 ton. Výnimku má autobusová doprava. Dĺžka uzávierky je 190 metrov.

O plánovanej uzávierke sme informovali už minulý rok. Uzávierka bola avizovaná na jún 2021, neskôr na október 2021 do júna 2023.

Dôvodom uzávierky je nepriaznivý stavebno-technický stav mosta M2610 (ev. č. 562-001) zistený na základe vykonanej diagnostiky. Technický stav mosta nad železnicou bol prekvalifikovaný na stupeň číslo 5 = zlý.

Problém vidím v uzávierka mesta bez následných prác na jeho rekonštrukcii. Most tak bude uzavretý, pracovať sa na ňom však nebude. Aspoň nie zatiaľ.

Obchádzková trasa: križovatka cesty II/562 s rýchlostnou cestou R1, ďalej po rýchlostnej ceste R1 po križovatku R1 s cestou I/51, ďalej po ceste I/51 po križovatku s cestou I/65 a I/64, ďalej po ceste I/64 po križovatku II/562 a v opačnom smere späť.

Od výstavby južného obchvatu Nitry sa ukazuje, ako zle bol obchvat naprojektovaný a ako sa jeho výstavbou situácia v Nitre nevyriešila. Na zle riešený obchvat sme upozorňovali ešte pred jeho výstavbou, rozoberali sme túto tému v už dnes neexistujúcom Nitralive diskusnom fóre. V roku 2015 som zverejnil článok, v ktorom popisujem problémy, ktoré obchvat priniesol a možné riešenia.

Cabajská cesta je cestou druhej triedy (II/562), od výstavby južného obchvatu slúži ako privádzač. Smeruje všetku dopravu cez most nad železnicou a ďalej cez Krškany, alebo do centra Nitry. Prakticky hneď po výstavbe obchvatu sa začala Cabajská ulica prepadávať, dnes je možné vidieť niekoľko krát opravovaný asfalt, cesta je plná nerovností. Cabajská, Dolnočermánska, Levická ulica - všetko kedysi nezaťažené menej frekventované cesty dnes trpia zlým rozhodnutím niekoho v kancelárii v Bratislave.