Vo februári 2022 mesto Nitra avizovalo zmeny pre cyklistov na pešej zóne. Schválená bola totižto jazda po pešej a to neobmedzene. Doteraz bol vjazd pre cyklistov zakázaný od 10 do 19:00 hod. Neombedzený vjazd pre cyklistov platí až dnešným dňom (29. marec 2022), kedy bolo osadené dopravné značenie.

Zmena zatiaľ platí do konca roka 2022 - ide o skúšobné obdobie. Ak sa nič nepredvídateľné nestane, povolenie bude trvalé.