Zverejňujem reakciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu na článok o zaradení Nitry do transeurópskej dopravnej siete, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Vážený pán redaktor,

ďakujem Vám, že sa zaujímate o túto dôležitú tému.

Dovoľte napísať, že v plnom rozsahu súhlasím so záverom Vášho článku: vymenilo sa už niekoľko vlád a napriek mojím minimálne desaťročným apelom, prosbám a urgentným žiadostiam na všetkých dostupných úrovniach – až po rokovania s ministrami dopravy – žiadna z nich vrátane súčasnej nepriniesla v oblasti katastrofálnej situácie v železničnej a vo veľkej miere aj v cestnej infraštruktúre Nitrianskeho samosprávneho kraja a jeho krajského mesta Nitry žiadne konkrétne riešenia.

Aj súčasný rezort dopravy pristupuje k týmto absolútne zásadným problémom tak, ako keby bol náš kraj územím nikoho, akoby ani nebol na mape Slovenska a žili v ňom ľudia druhej kategórie. Veď z hľadiska neriešených priorít v dopravnej infraštruktúre sa skutočne Nitriansky kraj a konkrétne aj jeho krajské mesto javia ako nejaká čierna diera, čo považujem za veľkú tragédiu. Pokiaľ ide o Nitru, sám robím roky rokúce všetky dostupné a možné pokusy o nevyhnutné zmeny v tomto smere aj napriek tomu, že konkrétne železničná doprava ani nie je kompetenciou regionálnej samosprávy. V lete minulého roka som inicioval stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom a rozhodujúcimi ľuďmi z jeho ministerstva a opätovne som naliehavo žiadal nevyhnutné a čo najrýchlejšie riešenia okrem cestnej aj v železničnej infraštruktúre krajského mesta. Žiaľ, zatiaľ bez odozvy. Ale keby ste si, pán redaktor, zobrali do rúk napríklad vydanie denníka Hospodárske noviny z utorka 22. februára 2022, dozviete sa, že štát si na dopravné investície v iných krajoch peniaze nájde – obchvaty Prešova a Košíc zhltnú pol miliardy eur. Len na obchvat okresného mesta Sabinov pôjde 65 miliónov eur. To len na krajské mesto Nitra a na Nitriansky kraj peniaze neexistujú?

A pritom práve Nitra nemá ani štandardné napojenie na R1, pretože jej chýba štandardný privádzač. Štát po výstavbe rýchlostnej cesty R1 prisľúbil Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že používanie jeho cesty II. triedy, ktorá nie je stavaná na parametre privádzača, bude slúžiť ako privádzač na cestu I. triedy (1/64) prechádzajúcej cez stred Nitry, iba dočasne. Aj napriek mojím častým protestom a upozorňovaniu na neúnosnosť tohto stavu však ťažké nákladné vozidlá vrátane tranzitnej prepravy viac ako 11 rokov ničili túto cestu a železničný most bez toho, aby boli zo strany príslušného ministerstva podniknuté kroky na odstránenie tohto nežiadúceho a neúmerného preťaženia. Dôsledkom nečinnosti štátu v súvislosti s privádzačom je skutočnosť, že železničný most na Cabajskej ceste sa preťažením a otrasmi neustále poškodzoval. To vyústilo až do súčasného stavu, kedy je už nevyhnutné zabrániť prejazdom ťažkých nákladných áut cez tento most, aby kraj zachoval prejazd osobných áut a autobusov a mohol v čo najkratšom možnom čase po vypracovaní technickej štúdie začať náročný proces opravy mosta.

Muselo to zájsť až sem? A poďme ešte ďalej. Nitriansky kraj nemá ani kilometer diaľnice, po Košickom kraji má najmenší úsek rýchlostných ciest, pritom počet áut dramaticky rastie a všetka cestná premávka sa sústreďuje na naše krajské cesty 2. a 3. triedy, kde sa nielenže ničí majetok nášho kraja, ale v tej zahustenej premávke a investične nedoriešených dopravných uzloch a križovatkách prichádza k tomu najhoršiemu: k dopravným nehodám so stratami na životoch a následkoch na zdraví. Nitriansky samosprávny kraj má v úmrtnosti na cestách na základe oficiálnych policajných štatistík veľmi smutné prvenstvo v rámci Slovenska: za minulý rok tu zahynulo najviac, až 45 osôb, kým v porovnateľnom období bolo na cestách celej SR 226 úmrtí. To znamená, že náš kraj má až 20,35 percentný podiel na celonárodnej štatistike úmrtí. A aj rok 2022 tu začal z pohľadu nešťastí na cestách veľmi dramaticky: dopravnou nehodou s tromi obeťami. Tragédiou je každý jeden predčasne vyhasnutý život, ale aký iný, závažnejší argument, treba ešte použiť na to, aby sme obhájili nevyhnutnosť investícií štátu napríklad do definitívneho doriešenia výstavby turbookružnej križovatky na R1 Nitra-Juh na Čermáni, kde dochádza k častým a závažným dopravným nehodám?

Stav je mimoriadne vážny a v tejto vypätej situácii je už potrebné systematické integrované úsilie. A pretože ako píšete, Nitra by už konečne rada videla aj konkrétne výstupy, hlboko súhlasím s Vami, že na tomto úsilí by malo ďaleko aktívnejšie participovať aj Mesto Nitra. Ak sa totiž obzrieme späť, ak by sme spolu s vtedajším primátorom Nitry neboli nekompromisne tlačili na nevyhnutné vybudovanie R1, bola by táto rozhodujúca investícia vzhľadom na zámery vtedajších najvyšších miest smerovala mimo nášho kraja, niekde hore Považím.

Vzhľadom na súčasný katastrofálny stav v oblasti dopravnej infraštruktúry nám preto dovoľte tešiť sa každej dobrej správe, ktorá by z hľadiska dopravných riešení mohla vylepšiť pozíciu krajského mesta a kraja ako takého.

Preto som aj úprimne uvítal, že ak sa už o oprávnené potreby obyvateľov nášho kraja z hľadiska ponižujúcej situácie Nitry v oblasti neexistujúcej železničnej elektrifikácie a priameho vlakového spojenia s hlavným mestom SR, či žalostného stavu železničnej stanice a v oblasti problémovej cestnej infraštruktúry vyše desaťročia nezaujíma tento štát, že tak urobila Európska komisia, ktorá navrhla zaradiť do Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) mesto Nitru ako mestský uzol. Ja to vnímam tak, že sa konečne niečo pohlo! Aspoň v zahraničí si všimli tento žalostný stav a Nitra spolu s krajom môžu vidieť šancu na pohyb v správnom smere.

My netvrdíme, ani sme to nenapísali, že zmeny sa udejú zrazu. V návrhu nariadenia sa uvádza, že požiadavky na vysoko kvalitnú dopravnú sieť (nielen cestnú) majú byť naplnené v troch krokoch: základná sieť do roku 2030, rozšírená základná sieť do roku 2040 (v rámci nej navrhuje Európska komisia pridať aj železničnú trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, čo je významné pre kraj) a zvyšná súhrnná sieť do roku 2050.

Ale aspoň je to svetlo na konci tunela. A to je vždy pre vyjasnenie v zložitých riešeniach veľmi dôležité.

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja