Úplná uzávierka mosta M2610 (ev.č. 562-001) (železničný/Cabajský most) v intraviláne mesta Nitra pre nákladné vozidlá nad 20 ton s výnimkou hromadnej autobusovej dopravy na ceste II/562 začne 6. januára 2022 mala začať 6. januára 2022 s ukončením 1. júna 2023, podľa potreby sa bude predlžovať. Dôvodom uzávierky je zlý technický stav mosta. Príprava a samotná rekonštrukcia nejaký čas potrvá, preto je predĺženie výluky viac než isté.

Oficiálne zatiaľ uzávierka nebola ohlásená, o aktuálny stav sme požiadali Okresný úrad v Nitre ešte počas sviatkov. Odpoveď nám prišla 28. decembra: "Dňa 29.10.2021 nám NSK oznámil nový termín uvedenej uzávierky od 6.1.2022 do 1.6.2023, NSK sme telefonicky aj písomne požiadali o doručenie písomného oznámenia o pripravenosti na realizáciu odklonu nákladnej dopravy (osadené dočasné dopravné značenie a schválené programy na zmenu signálnych plánov na cestných svetelných signalizáciách). Do dnešného dňa nám od NSK nebolo doručené písomné oznámenie. Vzhľadom na uvedené Vám teraz neviem spresniť termín uvedenej uzávierky, ale po jej vydaní Vás budeme o termíne začatia informovať," informoval nás vedúci Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Okresnom úrade v Nitre, pán Karol Slávik.

Dopravné značenie je už niekoľko týždňov osadené, po dobu začiatku uzávierky zostáva prekryté.

Článok o zámere vylúčiť nákladnú dopravu nájdete na tomto odkaze.

Komplexne sa tejto téme venoval Andrej Sitkey v článku Výluka na Cabajskom moste presmeruje nákladnú dopravu do centra Nitry.

Minimálne tak nabližšie 2 roky bude ťažká doprava presmerovaná cez centrum Nitry, nedá sa to označiť ináč ako pohromou pre Nitru.

Informácie o výluke a obchádzkových trasách


Obchádzka povedie: Križovatka cesty II/562 s rýchlostnou cestou R1, ďalej po rýchlostnej ceste R1 po križovatku R1 s cestou I/51, ďalej po ceste I/51 po križovatku ciest I/65 a I/64, ďalej po ceste I/64 po križovatku s cestou II/562 a v opačnom smere späť.

Cabajská výluka, obchádzková trasa


Fotogaléria - Novozámocká ulica a pripravené dopravné značenie pre výluku, železničný most na Cabajskej

Novozámocká ulica Nitra, DZ výluka Cabajská Novozámocká ulica Nitra, DZ výluka Cabajská Novozámocká ulica Nitra, DZ výluka Cabajská Novozámocká ulica Nitra, DZ výluka Cabajská Novozámocká ulica Nitra, DZ výluka CabajskáZdroj: Nitralive.sk