V júni 2020 bola v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 25.2.2020 v znení uznesenia zo dňa 7.5.2020 podpísaná zmluva o budúcej zmluve medzi mestom Nitra a spoločnosťou euroAWK, ktorá v Nitre vlastní a spravuje 72 prístreškov na zastávkach MHD v Nitre. Zmluva bola podpísaná z dôvodu vypršania platnosti zmluvy z roku 2000.

Riadna zmluva mala byť podpísaná do konca roka 2020, doteraz sa tak nestalo. Medzičasom už bol koncom august podpísaný dodatok číslo 3, ktorý hovorí o záväzku podpísať zmluvu do 21.12.2021.

V roku 2020 som informoval aj o podmienke mesta pred uzatvorením zmluvy a tou bolo odstránenie 8 kusov billboardov a 3 kusov citylightov spoločnosťou euroAWK (Parkové nábrežie: 5 kusov, parkovisko Stapring 2 kusy, Novozámocká 1 kus, Bratislavská, Dlhá / pri Strelnici a Dolnozoborská po 1 kuse). Mesto Nitra posledné roky pracuje na odstraňovaní "reklamného smogu".

Výmena by mala prebiehať v dvoch etapách, ale v podstate kontinuálne. V prípade odsúhlasenia zastupiteľstvom a podpísania zmluvy ešte tento rok sa predpokladá začiatok realizácia najskôr v druhej polovici r. 2022 nakoľko spoločnosť potrebuje dostatočnú časovú rezervu na výrobu prístreškov. Celkovo, po výmene posledného prístreška bude spoločnosť Euroawk vlastniť v Nitre 97 prístreškov a na ďalších 40 ks mestských prístreškov by mali zabezpečovať údržbu.


Ako budú nové prístrešky vyzerať?

Väčšina prístreškov bude typu GE310b-SS a GE410b-SS. Ide o prístrešok prístrešok s plochou strechou, oceľovou nosnou konštrukciou, strecha je z bezpečnostného skla, zadná a bočné steny z kaleného skla, v bočnej stene je umiestnená reklamná vitrína.

GE310b-SS GE410b-SS GE410b-SS


Nižšie nájdete zoznam 97 kusov prístreškov, ktoré bude spoločnosť euroAWK po ich vybudovaní vlastniť.

Zoznam zastávok a typ by Nitralive.skZdroj: Nitralive.sk, prístrešky - mmcite.com