V súčasnosti sú realizované jednotlivé stavebné objekty dopravného napojenia polyfunkčného centra Tabáň. Ako som už písal v predošlom článku, polyfunkčný objekt bude napojený na Štúrovu ulicu prostredníctvom križovatky Štúrova – Cintorínska – Palánok a križovatky Štúrova – Piaristická – Damborského. V rámci dopravného napojenia bude realizovaná nová komunikácia, ktorá prepojí Palánok s Piaristickou ulicou.

Na križovatke Štúrova – Cintorínska – Palánok budú realizované nasledovné zmeny v organizácii dopravy:

- Štúrova ulica bude rozšírená a v smere od okružnej križovatky pribudne samostatný pruh pre ľavé odbočenie. Pôvodne sa plánovalo s výraznejším rozšírením komunikácie. Toto rozšírenie by malo za následok, predĺženie problematického priechodu pre chodcov od Cintorínskej na Palánok, pričom by priechod smeroval šikmo na os cesty. S investorom sa však podarilo dohodnúť menšie úpravy a tak priechod bude naďalej kolmý.
- ulica Palánok bude v úseku od Štúrovej po Hviezdnu ulicu obojsmerná. Pri výjazde z Palánku na Štúrovu bude možné odbočiť len vpravo v smere k okružnej križovatke.

Na križovatke Štúrova – Piaristická – Damborského budú realizované nasledovné zmeny:

- križovatka bude riadená cestnou svetlenou signalizáciou.
- na Piaristickej ulici bude zmenené radenie pred križovatkou. Jeden pruh bude pre smer vpravo a rovno, druhý jazdný pruh bude vyčlenený pre samostatné ľavé odbočenie.
- na Damborského ulici budú na vstupe do križovatky budú dva jazdné pruhy ( v súčasnosti len jeden) s rovnakým spôsobom radenia ako na Piaristickej ulici. Zvýšenie počtu jazdných pruhov si v úseku pred prokuratúrou vyžiada zrušenie približne 14 parkovacích miest.

Na križovatke vznikne zaujímavá situácia, kedy priechod pre chodcov na Damborského ulici bude riadený semaforom, priechod bude osvetlený osobitným svetlom, na priechode budú pasívne aj aktívne dopravné gombíky. Ako si priveľa opatrení vzhľadom na dopravný význam priechodu.

Druhé ľavé odbočenie Štúrova/Mlyny


Druhé ľavé odbočenie pri Mlynoch

Uvedené dopravné riešenie si vyžiada zásadné zmeny vo fungovaní cestnej svetelnej signalizácie. Na križovatkách Štúrova – Hollého – Párovská, Štúrova – Cintorínska – Palánok a Štúrova - Wilsonovo nábrežie budú vymenené návestidlá a riadiace jednotky tzv. radiče za modernejšie. Podľa stavebného povolenia mal byť vymenený radič aj na križovatke Štúrova – Štefánikova a zároveň na križovatke malo byť zriadené druhé ľavé odbočenie v smere od mosta na Nové Zámky. Túto výmenu a stavebnú úpravu malo zabezpečiť Mesto Nitra. V marci roku 2018 sme Vás informovali, že mestské zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu tohto opatrenia. Po nástupe nového zastupiteľstva sa však jeho realizácia prehodnotila a podľa dostupných informácii sa výmena radiča a stavebná úprava nebude zatiaľ realizovať a to napriek skutočnosti, že nutnosť realizácie týchto opatrení vyplynula z kapacitného posúdenia. Okrem toho budú spracované nové signálne plány a vzájomná koordinácia križovatiek tzv. zelená vlna. Sám som v očakávaní ako sa to vzhľadom na intenzitu premávky a vzájomnú vzdialenosť križovatiek podarí.

O riešení dopravy v súvislosti s projektom Tabáň ste sa mohli na Nitralive dočítať 25. januára 2020 v článku Tabáň - kontroverzný návrh riešenia dopravy.


A čo s plánovanou cyklotrasou pri Tabáni?

Pre úplnosť je ešte potrebné dodať, že pred budovou bola pôvodne navrhnutá aj cyklotrasa, ktorá sa však vyznačovať zatiaľ nebude. Podmienkou jej vyznačenia bolo, aby mala pokračovanie smerom k Tescu resp. k okružnej križovatke. Pokračovanie cyklotrasy sa však dotiahnuť doteraz nepodarilo.

Fotogaléria

Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizácia Tabáň, svetelná signalizáciaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Michal Šimonek