Vo viacerých článkoch sme písali o potrebe riešenia dopravnej situácie na Cabajskej ulici. Po napojení rýchlostnej cesty R1 na Cabajskú ulicu sa výrazne zvýšilo jej dopravné zaťaženie. Asi najvýraznejším problémom je samotné napojenie rýchlostnej cesty na cestu II/562. V súčasnosti priesečná križovatka sa má v budúcnosti prestavať na dvojpruhovú okružnú križovatku. Na rokovaniach bol uvedený ako možný termín realizácie rok 2023. Spomínaný termín je veľmi optimistický, uvidíme, či bude dodržaný. Do prestavby križovatky je však vhodné realizovať aspoň krátkodobé opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Pred nedávnom sa po niekoľkých rokoch podarilo odsúhlasiť projektovú dokumentáciu priechodu pre chodcov na Cabajskej ulici pri predaji Železoobchod Tóth. V súčasnosti sa riešia pozemky pod chodníkom, ktorý sa má byť súčasťou priechodu.

V januári tohto roku som navrhol realizovať ďalšie opatrenie na zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky na Cabajskej ulici. Požiadal o posunutie dopravnej značky č. 305 Obec resp. 306 Koniec obce. Dopravné značky som navrhol presunúť za vjazd do krematória ( km 2,350). Premiestnenie dopravných značiek bolo navrhnuté z nasledovných dôvodov:

- v úseku od križovatky s rýchlostnou cestou R1 po cintorín nie je vybudovaný chodník pre peších.
- v prípade väčších pohrebov a sviatkov návštevníci parkujú povedľa cesty a pešo sa presúvajú na cintorín resp. do krematória.
- v čase dopravnej špičky je problém s plynulým a bezpečným vychádzaním z rýchlostnej cesty R1 na cestu II/562. Mnohí vodiči smerujúci do Nitra z tohto dôvodu na križovatke odbočujú vpravo a následne napojenie cintorína využívajú na otočenie sa smerom do Nitry.
- navrhovaným opatrením sa v úseku zníži rýchlosť jazdy, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Predložený návrh bol koncom júla odsúhlasený krajský dopravným inšpektorátom a verím, že po vydaní určenia okresným úradom bude dopravné značenie v krátkej dobe presunuté. Na poslednej komisii pre mestskú mobilitu som navrhol na výjazde z cabajského cintorína doplniť dopravné značky vyznačujúce prednosť v jazde a na parkovisku upraviť organizáciu dopravy.


Prehľad dopravnej nehodovosti na ceste II/562 v úseku od km 1,800 po km 2,300

Dopravné nehody - Cabajská ulica Nitra


Posun dopravných značiek obec/koniec obce - zakreslenie v mape

Dopravné nehody - Cabajská ulica Nitra


Fotogaléria

Cabajská ulica Nitra Cabajská ulica Nitra Cabajská ulica Nitra Cabajská ulica NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto: Michal Šimonek