Aktualizácia: 31.5.2019 o 13:03 hod.: uzávierka sa odkladá, dôvodom sú včerajšie zistenia, ktoré vyplynuli z obhliadky miesta. V momente, keď bude projektová dokumentácia v súlade s realitou, pristúpi sa k uzávierke cesty. O presnom termíne Vás budeme informovať.

Cesta pod Zobor popri budúcom nákupnom centre Promenada Living park Nitra bude čoskoro uzatvorená. Podľa mojich informácií by sa tak malo stať 31. mája 2019.

Na ceste už pribudli červené konštrukcie - rampy. Osadené bude aj dopravné značenie. Uzávierka súvisí s výstavbou nákupného centra. Cesta mala byť uzatvorená už skôr, prebiehali však stále jednania medzi investorom, mestom a dopravným inšpektorátom. Cesta bude buď obojsmerná po vjazd do parkovacieho domu, alebo obojsmerná až pod Zobor.

V najbližších dňoch by sa mala konať obhliadka za účasti všetkých strán, môže teda ešte prísť k zmene. Cesta by však mala byť uzatvorená 31. mája.

Mesto Nitra vydá rozhodnutie o uzávierke cesty od 31. mája do 13. júla. Túto jednosmernú cestu, ktorá je v súčasnosti sprejazdnená v striedavom režime v smere Zobor-centrum, úplne uzatvoria.


Náhradná cesta

Obyvatelia Zobora ale nemusia mať obavy z kolapsu dopravy. Plánuje sa vytvorenie dočasnej cesty pre verejnú dopravu, chodcov a cyklistov. Náhradná cesta by mala viesť poza umyváreň automobilov, kde je v súčasnosti cyklochodník. Ten sa stavebne upraví a rozšíri tak, aby touto dočasnou cestou mohli jazdiť aj osobné vozidlá.

Mesto s investorom sa dohodli, že kým nebude hotová náhradná dočasná komunikácia, bude súčasná jednosmerka k dispozícii pre verejnú dopravu v čase od 7.00 do 8.30 hod. ráno, teda v období, kedy je najväčšia špička, počas ktorej prúdi zo Zobora smerom do mesta najviac áut.


Podľa pôvodného zámeru mal byť parkovací dom a zásobovacie dvory spojené s okružnou križovatkou obojsmernou účelovou komunikáciou dlhou približne 250 m. Napojenie od Zobora bolo plánované zjednosmerniť v smere Zobor – centrum. Pri obchodnom centre majú viesť dve cyklotrasy. O riešení dopravy ste sa mohli dočítať v tomto článku.

Nedoriešená cesta popri skelete posúva aj termín spustenia predaja bytov a štart kampane. Investor tiež zverejní nové vizualizácie. Práce na stavbe sa po rokoch rozbehli minulý rok v lete, intenzívne sa pracuje posledné mesiace.


Cesta popri Promenada Living park pod Zobor bude uzatvorená Cesta popri Promenada Living park pod Zobor bude uzatvorená Cesta popri Promenada Living park pod Zobor bude uzatvorená Cesta popri Promenada Living park pod Zobor bude uzatvorená Cesta popri Promenada Living park pod Zobor bude uzatvorená