Témou bezpečnosti dopravy na pešej zóne v Nitre som sa podrobnejšie zaberal už v roku 2012 v článku Pešia zóna a vjazd vozidiel a odvtedy sa moc toho nezmenilo. V tom čase som navrhoval, aby bol do pešej zóny povolený vjazd cyklistom bez časového obmedzenia. V súčasnosti túto myšlienku oživila nitrianska iniciatíva Rozbicyklujme Nitru!, ktorá rozprúdila diskusiu o tomto návrhu. Mnohí jeho odporcovia argumentujú, že sa tým zhorší bezpečnosť premávky na pešej zóne. Skutočne bude pešia zóna nebezpečnejšia?

Vjazd do pešej zóny

Do pešej zóny je povolený vjazd vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka. Cyklisti majú dopravnou značkou obmedzený vjazd v čase od 10,00 hod. do 19,00 hod., motorové vozidlá majú vjazd zakázaný okrem zásobovania, ktoré má povolený vjazd v čase od 05,00 hod. do 08,30 hod. Odporcovia neobmedzeného prístupu pešej zóny pre cyklistov argumentujú, že sa tým zhorší bezpečnosť cestnej premávky. Pritom im neprekáža frekventovaný a v mnohých prípadoch nelegálny vjazd motorových vozidiel majiteľov nehnuteľností, prevádzok, návštevníkov hotelov alebo dokonca turistického vláčika. A to sa všetko deje v rámci všeobecne záväzné nariadenie, ktoré pravdepodobne odporuje zákonu.

Zriadiť samostatný pruh pre cyklistov alebo nie?

Zriadenie samostatného pruhu pre cyklistov by bolo komplikované. V súčasnosti môžu na pešej zóne jazdiť motorové vozidlá aj cyklisti, napriek tomu žiadne jazdné pruhy nie sú vyznačené. Ak by sme chceli zadefinovať pruh pre cyklistov, musíme vyznačiť aj pruh pre motorové vozidla, a to si na pešej zóne z viacerých dôvodov neviem predstaviť. Na pešej zóne nie je stavebne zadefinovaná vozovka a chodník, je tu umiestnený mestský mobiliár a podobne. Cyklisti by na vyznačených jazdných pruhoch vyžadovali od chodcov rešpektovanie ich priestoru a zbytočne by vznikali nedorozumenia a kolízne situácie. Vyznačenie pruhov som konzultoval s cyklokoordinátorom ministerstva dopravy a s viacerými projektantmi. Všetci sa jednohlasne zhodli, že vyznačenie jazdných pruhov neodporúčajú.

Pozor na deti

V diskusii zaznel názor, že bude hroziť zrážka cyklistu s dieťaťom. Je nevyhnutné si uvedomiť, že pešia zóna nie je ihrisko, kde sa môžu deti hrať a pobehovať bez dozoru. Treba mať na zreteli, že stále sa pohybujeme na komunikácii, kde sa vo vymedzenom čase a v Nitre aj mimo neho pohybujú vozidlá. Treba byť ostražitý, ako otec dvoch malých detí, viem o čom hovorím.

Dopravná nehodovosť

V roku 2016 bolo v okrese Nitra evidovaných celkovo 789 dopravných nehôd, z toho v 10 prípadoch bola evidovaná zrážka s bicyklom (o 3 prípady menej ako v roku 2015), čo predstavuje podiel 1,27 % na celkovom počte dopravných nehôd. Pri dopravných nehodách s účasťou cyklistu neboli evidované usmrtené osoby, čo je o rovnako ako v roku 2015, 1 osoba bola ťažko zranená (rovnako ako v roku 2015) a 7 osôb bolo ľahko zranených, čo je o 2 osoby menej ako v predošlom roku. Celkovo cyklisti zavinili 7 dopravných nehôd. Ani jedna z týchto nehôd nebola evidovaná na pešej zóne. Na druhej strane si mnohí spomenú na kurióznu nehodu, kedy turistický vláčik narazil do meča.

Neobmedzené sprístupnenie pešej zóny pre cyklistov je len začiatok a akýsi symbol podpory cyklodopravy v meste. V Nitre by vzhľadom na očakávané zhoršenie dopravnej situácie vyvolanej príchodom automobilky, mal nastať rýchly rozvoj cyklotrás s dopravnou funkciou v centre mesta. Ako by sa to nemalo robiť, vidieť na prípade Štefánikovej ulice, kde pred budovou VUB nám vyrastá nové parkovisko namiesto cyklotrasy. Budovaním takýchto parkovísk pozývame autá do centra mesta. Verím, že sa jedná len o extempore, ktoré sa v budúcnosti nebude opakovať .

Pre zopakovanie uvediem osobitné pravidlá cestnej premávky, ktoré platia v pešej zóne. V § 59 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke sú ustanovené nasledovné podmienky premávky na pešej zóne:

- v pešej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke,
- v pešej zóne sme vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pričom musí dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom,
- do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,
- státie motorových vozidiel v pešej zóne je zakázané, pokiaľ to nie je značkou ustanovené inak,
- chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu.

Vizualizácia cyklotrasy pri VÚB + aktuálny pohľad na budovanie parkovacích miest, ktoré vyrastajú namiesto cyklotrasy

Vizualizácia cyklotrasy - Štefánikova ulica Nitra pri VÚB Vizualizácia cyklotrasy - Štefánikova ulica Nitra pri VÚB Vizualizácia cyklotrasy - Štefánikova ulica Nitra pri VÚBZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, www.minv.sk, iniciatíva Rozbicyklujme Nitru!