Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Článok je reakciou na list od čitateľa, ktorý sme uverejnili v článku s názvom Riešenie parkovania na sídliskách.

V liste od čitateľa sme sa dozvedeli „revolučné“ riešenie parkovania na sídliskách. Toto „revolučné“ riešenie len v odtieňoch sivej bolo predmetom diskusie mestského zastupiteľstva v súvislosti s prerokovaním návrhu súťažných podmienok do obchodnej verejnej súťaže „Prevádzka rezidenčného parkovacieho systému v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová“. Situáciu v parkovaní, ktorú opisuje čitateľ je obyvateľom sídliska dôverne známa. Skutočne na sídliskách je veľký pretlak parkujúcich vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky. Takéto konanie nie je vo väčšine prípadov spôsobené aroganciou ich majiteľov, ale jednoducho výsledkom zúfalej snahy zaparkovať v mnohých prípadoch aj ďalej od svojho bytu. V tejto situácii je celkom pochopiteľný postoj represívnych orgánov. Výsledkom ich nekompromisného postupu, by bola veľké nevôľa obyvateľom, pretože v súčasnosti neexistuje alternatívne riešenie kam s vozidlami. V roku 2008 bola spracovaná štúdia statickej dopravy v obytných súboroch, z ktorej vyplynulo, že na Chrenovej, Klokočine, Dieloch a Čermáni chýba celkovo 7.500 miest.

Toľko úvodom a teraz niekoľko pripomienok k rezidentskému parkovaniu. Rezidentské parkovanie sa zavádza ako forma regulácie parkovania. Jeho zavedenie však prináša niekoľko otáznikov. Rezidentského parkovania umožňuje vytlačenie zadefinovaných skupín vozidiel (nájomníci, dodávky a podobne) za predpokladu, že ich máme kam „upratať“. A tu je prvý problém. V našom meste v primeranej blízkosti husto zastavaných sídlisk absentujú záchytné parkoviská. Zástancovia systému môžu navrhnúť využitie parkovísk nákupných centier. Tu si však rovno treba povedať, že riešime dlhodobejšie parkovanie vozidiel ( naše vozidlo podstatnú časť svojho života stojí) a neviem si predstaviť, že majitelia obchodných centier budú nadšení, ak im namiesto parkovania zákazníkov budú na parkovisku dlhodobo parkovať obyvatelia priľahlých domov. Ďalšou možnosťou sú komunikácie na obvode obytných súborov. Tieto komunikácie sú však už do značnej miery obsadené. Ďalším úskalím systému je správne zadefinovanie rezidenta a podmienok za akých budú vydávané rezidentské karty. Ľahko sa môže stať, že druhé alebo tretie vozidlo nebude pre majetnejších obyvateľov problémom. Zároveň si viem ťažko predstaviť, že ako obyvateľ mestskej časti Chrenová I budem „cudzincom“ napr. na Chrenovej II alebo Klokočine. Preto bude potrebné vyhradiť miesta aj pre návštevy a tieto vyhradené miesta môžu chýbať potom domácim. Problémom môžem byť samotná platba za vydanie parkovacej karty bez garancie parkovacieho miesta. Zástancovia môžu tvrdiť, že vybrané finančné prostriedky sa investujú do tvorby nových parkovacích miest. Tu si však treba uvedomiť, že len samotné zavedenie systému si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky na spracovanie projektových dokumentácii, osadenie a údržbu dopravných značiek, tlač a vydávanie rezidenčných kariet a to sme len na začiatku. Len utopista si môže myslieť, že z týchto poplatkov sa postavia parkovacie domy. Ak by tak bolo, už dávno by ich postavil súkromný investor. Problémov, ktoré zavedenie rezidenčného parkovania prinesie je viac, ale tie niekedy nabudúce. Pre mňa plynie jednoduchý záver. Ak rezidenčný systém súčasne s reguláciou parkovania neprinesie zásadné zvýšenie parkovacích miest, potom sa radšej do neho nepúšťať.

Čo s tým parkovaním? Pretože som sa k tejto téme vyjadroval v minulosti už len telegraficky – výstavba parkovacích miesta na prijateľných miestach, zjednosmernenie komunikácii a pracovať na myšlienke, že vlastníctvo vozidla nie je prejavom statusu, ale preprava mestskou hromadnou dopravou a na bicykli je prejavom moderného spôsobu života.

P.s. Ešte jedna poznámka. Určite by som nevydával rezidentskú kartu dočasne vyradeným vozidlám. Takéto vozidlo môže byť vyradené z prevádzky niekoľko mesiacov až rokov, pričom nemôže byť používané v cestnej premávke tzn. počas celej doby bude zaberať parkovacie miesto.


Zdroj: Nitralive.sk, Andrej Sitkey