Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V predchádzajúcich článkoch som sa postupne venoval problematike rýchlostnej cesty R 1, jej mimoúrovňovým križovatkám a prístupovým komunikáciám. Ďalšou súvisiacou stavbou je „Preložka cesty I. triedy Komjatice – Nitra“.

V súčasnosti je intenzita dopravy v mestskej časti Krškany na kritickej úrovni. V mestskej časti je premiešaná obytná časť s priemyselnou. Mnohé obytné domy zmenil svoj charakter, stali sa z nich obchodné resp. firemné prevádzky a pri Plastike sa začala budovať priemyselná zóna Nitra - Juh. Riešením uvedeného stavu má byť stavba „Preložka cesty I/64 – Komjatice - Nitra“. Ako už z názvu vyplýva, v rámci predmetnej stavby sa má preložiť cesta I. triedy č. 64 na novú trasu, ktorá začína pred obcou Komjatice, pokračuje extravilánom, po západnej strane obcí Veľký Kýr, Branč, Ivanka pri Nitre v súbehu so železničnou traťou Nitra – Nové Zámky a končí v Nitre na križovatke rýchlostnej cesty R 1 s cestou II. triedy č. 562 Nitra – Šaľa. Dĺžka celého úseku je 18,280 km. Cesta je navrhovaná ako štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia kategórie C 22,5/80 ( šírka cesty v m / návrhová rýchlosť v km ).

Súčasťou preložky je 5 mimoúrovňových križovatiek:

  • Komjatice – sever s cestou III/06425
  • Branč – s cestou III/06428
  • Ivanka - juh – s cestou III/06430
  • Ivanka - sever – s novonavrhovanou cestou zabezpečujúcou dopravné napojenie priemyselného parku Nitra – juh
  • Nitra - Čermáň križovatka s rýchlostnou cestou R 1, s cestou II. triedy II/562 a miestnymi komunikáciami Jakuba Haška a Pod Katrušou v Nitre

Okrem uvedeného je potrebné vybudovať 12 mostov na ceste I/64 resp. nad ňou a medzi Ivankou a Nitrou na pôvodnej trase okružnú križovatku pre napojenie priemyselného parku. Súčasťou stavby budú protihlukové steny v celkovej dĺžke 1.630 m. V súčasnosti prebieha schvaľovací proces dokumentácie pre územné rozhodnutie. (Už neaktuálny údaj) Začiatok výstavby je plánovaný v roku 2015 a dokončenie stavby je plánované na rok 2018. Toľko stručná charakteristika a teraz niekoľko poznámok.

1. Navrhované riešenie je skutočne jediným komplexným riešením kritickej dopravnej situácie v Krškanoch. Paradoxne komplexnosť riešenie je jeho Achillovou pätou. Nová trasa je navrhnutá v parametroch rýchlostnej komunikácie, a preto realizácia bude finančne veľmi náročná. Navrhnuté termíny sa v súčasnej finančnej situácii štátu javia nerealistické. Určitou možnosťou by bolo rozdelenie stavby na etapy, ktoré spracovateľ dokumentácie navrhuje nasledovne:

1. etapa – realizácia úseku Ivanka pri Nitre - Nitra.
2. etapa – realizácia úseku Ivanka pri Nitre - Branč.
3. etapa – realizácia úseku Komjatice – Branč v polovičnom profile.
4. etapa – realizácia úseku Komjatice – Branč v plnom profile.

2. Napojenie preložky v Nitre je plánované na križovatke Čermáň. Tento rok bude R1 napojená na cestu II/562 Nitra – Šala v križovatke s Jakuba Haška priesečnou križovatkou so samostatnými pruhmi pre ľavé odbočenie. Po pripojení preložky má byť vybudovaná veľká okružná križovatke, ktorej ramená budú tvoriť cesta R 1, preložka cesty I/64, cesta II/562 a miestne komunikácie Jakuba Haška a Pod Katrušou. Nad úrovňou tejto križovatky má viesť vetva preložky cesty I/64. Opísať a pochopiť toto absurdné riešenie je zložité.

Preložka cesty I. triedy Komjatice – Nitra pdf

3. V projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie jej spracovateľ píše “Novonavrhovaná trasa cesty I/64 kategórie C 22,5/80 vyhovie z hľadiska kapacity výhľadovým dopravným nárokom. Vzhľadom na pomerne nízke dopravné zaťaženie bude štvorpruhová cesta využitá na cca. 18 % svojej kapacity“.

Vizualizácie


Zdroj: autor Andrej Sitkey