Výstavba bytového komplexu / nákupného centra Promenada living park pokročila, zaujímal som sa o aktuálny stav projektu, práve prebiehajúce práce a dokončenie stavby.

V auguste začali práce na rekonštrukcii kruhového objazdu, ktorý bude po prerábke na tom kapacitne lepšie. Kruhový objazd bude mať ramená, cez ktoré sa bude dať odbočiť doprava bez toho, aby vošiel vodič do samotného stredu objazdu. Viac v samostatnom článku.

"V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia, ktorá pozostáva z rozšírenia okružnej križovatky a prístupovej komunikácie formou tzv. bypassov, vďaka ktorým prispejeme k odľahčeniu dopravy nielen na našom brehu, ale aj na protiľahlej strane, t.j. na Wilsonovom a Parkovom nábreží. Očakávame, že doprava bude plynulejšia ako doposiaľ. Rekonštruujeme cyklotrasu na nábreží vrátane ochranného múrika po dĺžke našej stavby, práce sú súčasťou našich stavebných povolení," informoval portál Nitralive.sk pán Branislav Zajaček, PR manažér projektu.

Zároveň sa rieši i prekládka strednotlakového plynu, stanica katódovej ochrany, zabudovanie ochrany a zabezpečenia optického telekomunikačného vedenia, prekládka verejného osvetlenia či rekonštrukcia podchodu pod Zoborským mostom zo strany Chrenovej. "Veríme, že poslednou spomínanou rekonštrukciou potešíme nejedného obyvateľa mesta, nakoľko podchod pod mostom mierne rozšírime a zároveň citeľne znížime sklon rampy podchodu, ktorým docielime zvýšenie komfortu pre cyklistov, tak ako aj pre peších," informuje ďalej pán Zajaček.

Jednosmerná komunikácia popri projekte Promenada Living Park (cesta vedúca popod R1A zo Zobora) bude po rozšírení obojsmerná a dvojpruhová, investor ju prebudováva totiž v celej dĺžke od okružnej križovatky až po podjazd pod R1A. V tomto mieste bude cesta takisto obojsmerná, avšak vzhľadom na dispozíciu existujúceho podjazdu bude doprava v oboch smeroch striedavo riadená v jednom pruhu. Doprava tu bude riadená prostredníctvom implementovaného smart riešenia, priamo napojeného na svetelné signalizačné zariadenie.

Čo sa týka cyklotrasy, jej nový úsek bude začínať pri vyústení podchodu pod mostom s oddelenými trasami pre cyklistov a chodcov. Samozrejmosťou sú cyklo-stojany, nabíjačka pre elektrobicykle, prístrešok či pitná fontána. Vďaka tomuto úseku bude prepojená existujúca cyklotrasa spod podjazdu pod R1A s nábrežím.

Stavebné práce budú dokončené už na jeseň tohto roka.


Fotogaléria, 19. august 2021 Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba) Promenada living park Nitra: aktuálne informácie (výstavba)Zdroj: Nitralive.sk