Spoločnosť Hornbach podala zámer na posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA). V Nitre plánuje postaviť Obchodné centrum Hornbach Nitra.

Lokalita: PP Sever Nitra pri križovatke s R1a, blízko závodu Foxconn
Začiatok výstavby: 2Q/2019
Ukončenie výstavby: 3Q/2020
Začiatok prevádzky: 3Q/2020
Parkovanie: 285 resp. 294 miest (variant 2)

Hornbach Nitra

Dvojpodlažný objekt o rozlohe 10 192m2 bude členený na Baumarkt (stavebné centrum), Gartenmarkt (záhradné centrum) a Drive-in (vonkajší sklad). Pozemok sa nachádza pri novej okružnej križovatke na južnej hranici PP Sever v dotyku s R1a. Cestné napojenie je plánované ako rozšírenie existujúcej križovatky so samostatnými napojeniami.

Hornbach NitraZdroj: Nitralive.sk, EIA enviroportal.sk