Mlyny Nitra interiér prízemie zadná časť

Mlyny Nitra interiér 1. poschodie vstup

Mlyny Nitra interiér 1. poschodie časť 1.

Mlyny Nitra interiér 1. poschodie časť 2.

Mlyny Nitra interiér pohľad smer Domino

Mlyny Nitra interiér 2. poschodie

Mlyny Nitra interiér základy výškovej budovy

Mlyny Nitra interiér vstup od tržnice

Mlyny Nitra interiér výťah a pohľad na všetky poschodia

Mlyny Nitra interiér strešné parkovisko výhľad na mesto

Mlyny Nitra interiér strešné parkovisko pohľad na ulicu ČSA

Mlyny Nitra interiér strešné parkovisko 1