Baumax na Slovensku končí - prevezme ho nemecká sieť Obi. Predajňa v Nitre zostáva v prevádzke do 31. októbra 2015 v nezmenenom režime, po tomto termíne sa zmení jej meno. Dôvodom predaja sú zlé hospodárske výsledky spoločnosti. Na Slovensku má Baumax 14 predajní.


Informácie zo stránky spoločnosti Baumax o platnosti kariet

S účinnosťou od 3. 9. 2015 sa ukončuje započítavanie nákupov na bauMax kartu a zároveň ukončuje poskytovanie služieb poskytovaných s bauMax kartou. Uvedený deň je zároveň posledným dňom zúčtovacieho obdobia na vyúčtovanie ročného bonusu. Všetci držitelia kariet budú o spôsobe vysporiadania nárokov z bauMax karty informovaní v blízkej dobe. Termín začatia vydávania ročných bonusov za uplynulé obdobie bude oznámený čoskoro emailom, na webovej stránke a na predajni.

S účinnosťou od 3. 9. 2015 sa ukončuje započítavanie nákupov na MAX kartu a zároveň ukončuje poskytovanie služieb pre MAXkartu. Všetci držitelia MAX kariet budú informovaní v blízkej dobe.

Rovnako nebudú poskytované nasledujúce Služby:

Od 3. 9. neposkytujeme: 3D sanita, 3D zahrada, Klučová služba, Požičovna naradia, Montažny servis Do 31. 10. poskytujeme (s obmedzeniami): Rezanie dreva, Miešanie farieb Vaše bauMax poukážky si môžete uplatniť do 31. októbra 2015 v každej predajni bauMax na Slovensku. Akékoľvek reklamácie a garancie je možné riešiť do 31. októbra 2015 priamo na Vašej predajni bauMax


Zdroj: Nitralive.sk, Baumax