V NITRIANSKOM JAGUAR LAND ROVER PO PRVÝ RAZ MATUROVALI ŠTUDENTI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA, PRACOVNÉ MIESTO V AUTOMOBILKE UŽ MAJÚ ZABEZPEČENÉ

• Jaguar Land Rover sa od začiatku svojho pôsobenia zapojil do systému duálneho vzdelávania, do ktorého je zaradených 64 študentov zo Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre, súčasťou ktorej je aj Regionálne Tréningové Centrum DSA
• Práve z nej 4.-5. mája absolvovalo praktickú časť odbornej zložky šestnásť študentov odboru žiadaného odboru mechanik-mechatronik. Ide o vôbec prvých absolventov duálneho vzdelávania, ktorí študovali v rámci spolupráce s Jaguar Land Rover
• Väčšina z nich už čoskoro nastúpi do nitrianskeho závodu, kde si budú budovať svoju kariéru a druhá časť absolventov bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu
• Práve študijný odbor mechanik-mechatronik patrí medzi najžiadanejšie v automobilovom priemysle a jeho absolventi tak majú skvelé predpoklady na uplatnenie v praxi

Nitra, 6. mája 2022 - V priestoroch Tréningovej akadémie Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre sa 4.- 5. mája po prvýkrát počas viac ako trojročnej existencii automobilky konala praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok študentov Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre. Pred odbornou komisiou svoje projekty obhajovalo šestnásť z nich, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania s Jaguar Land Rover.

Podľa skúšajúceho pedagóga Mgr. Michala Štancela motivuje študentov pri štúdiu technických odborov istota uplatnenia v praxi, ktoré umožňuje významné zastúpenie automobilového priemyslu na Slovensku. Tento názor potvrdili aj čerství maturanti, absolventi odboru Mechanik-Mechatronik. Deviati z nich už čoskoro nastupujú do nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover a siedmi budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Podľa Vladimíra Černáka, vedúceho inštruktora pre duálne vzdelávanie v nitrianskom závode je odborná príprava na DSA na takej úrovni, že absolventi sú ihneď po nástupe schopní uspieť pri údržbe alebo inžinieringu jednotlivých zariadení v lakovni, karosárni aj montáži vozidiel.

Podľa samotných študentov by bolo potrebné zlepšovať povedomie o perspektíve a možnostiach štúdia technických smerov medzi žiakmi ZŠ pri ich rozhodovaní o strednej škole, ako jeden zo spôsobov uviedli zapojiť tzv. influencerov, ktorí sú v dnešnej dobe u žiakov základných škôl predmetom záujmu.

Rozhodujú aj podmienky, ktoré škola vytvára, ako potvrdil Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Slovakia: „DSA je výborne technologicky vybavená škola, kde sa kladie veľký dôraz na odbornú prípravu na špičkových zariadeniach, ktorými škola disponuje, a rovnako aj na digitálnu či jazykovú pripravenosť študentov. Práve tieto atribúty sú pre nás pri spolupráci dôležité. Vidíme aj skutočnú zanietenosť pedagógov pri príprave študentov, ktorí majú vďaka všetkým týmto faktorom skvelý predpoklad na úspešnú kariéru v automobilovom priemysle, kde je vysoký dopyt po odborníkoch zameraných na mechanika-mechatronika alebo na robotiku a podobne.“

Momentálne študuje na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre 64 študentov, a to 54 v odbore Mechanik – Mechatronik a 10 v odbore Autotronik. Štúdium v DSA prebieha počas prvých dvoch rokov ako praktický výcvik študentov v Regionálnom Tréningovom Centre pri SSOŠP DSA Nitra. V 3. ročníku prichádzajú študenti na praktický výcvik do závodu Jaguar Land Rover. Vzdelávajú sa v priestoroch Tréningovej akadémie a v 4. ročníku chodia na praktický výcvik priamo do jednotlivých technologických prevádzok – karosáreň, lakovňa a montáž. Tu sa študenti pripravujú už v reálnych podmienkach.

Tieto vôbec prvé maturity v nitrianskej automobilke opísal aj skúšajúci pedagóg Mgr. Pavel Löbb: „Myslím si, že našich študentov neprekvapilo nič. Zažil som však niečo, čo ma veľmi príjemne prekvapilo – bol to ich prístup a pozornosť, akú venovali príprave projektov. Ich prejav bol suverénny a z miestnosti odchádzali ako víťazi – prešli svojou prvou skutočne veľkou skúškou, a úspešne!“

JLR Nitra maturita JLR Nitra maturitaZdroj: JLR Nitra