Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. a Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko sa spoločným úsilím snažili dospieť k dohode o novej kolektívnej zmluve. Obe strany sledovali spoločný cieľ. Tým bolo vytvorenie správnej rovnováhy medzi pracovnými podmienkami a mzdami a to tak, aby bola zabezpečená udržateľná budúcnosť pre našich zamestnancov rovnako ako pre podnikanie spoločnosti.

"Po intenzívnych rokovaniach preto s potešením potvrdzujeme, že sme sa spolu dohodli na podpísaní novej Kolektívnej zmluvy, ktorá bude platná od 1. októbra 2019 do 31. októbra 2022," informuje dnes automobilka.

Medzi kľúčové prvky dohody patria:

- Zvýšenie tarifnej mzdy a príplatkov - Garantovaný nárast tarifnej mzdy výrobných pracovníkov, ktorá bude postupne rásť počas nasledujúcich 37 mesiacov - Od 1. októbra 2019 bude celková mesačná odmena* výrobných zamestnancov spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia dosahovať úroveň od 1 118€ (základná úroveň po skúšobnej dobe) do 1 969 € brutto - Zvyšujú sa aj rôzne príplatky, ako napríklad príplatok za nadčasy, za prácu počas soboty, nedele atď.; väčšina z nich presiahne zákonom stanovenú výšku

*tarifná mzda, výrobný bonus, 13. plat


Podpora kariérneho rozvoja?

"Od januára do septembra 2019 sme v Jaguar Land Rover Slovakia povýšili 192 zamestnancov. Naďalej budeme podporovať našich ľudí v rozvoji ich zručností a znalostí prostredníctvom kompetenčných príplatkov a motivovať ich pre ďalší kariérny rast. Zavedieme nové výhody na podporu inovatívnych nápadov a predstavíme osobitnú odmenu 300€ pre tých, ktorí počas pôsobenia v našej spoločnosti úspešne absolvujú maturitnú skúšku alebo 1., 2. alebo 3. stupeň vysokoškolského vzdelania," uvádza ďalej automobilka vo vyhlásení.Zdroj: Jaguar Land Rover Slovakia