Video - prejazd od Nitry po novom nadjazde, smer Dražovce, potom k parkovisku Jaguar Land Rover a naspät cez nadjazd smer Nitra
Dlhoočakávaný posledný úsek preložky I/64 (obchvat Dražoviec) bol dnes uvedený do predčasného užívania. Otvorenie už tradične sprevádzala nulová informovanosť občanov zo strany zodpovedných orgánov (Mesto Nitra, Slovenská správa ciest). O informácie sme žiadali pravidelne v priebehu mesiacov bez úspechu. Podľa informácií od vodičov dnes chýbalo značenie, vodiči sa otáčali, blúdili.
Upozornenie na zmeny

Najdôležitejšou zmenou je zjednosmernenie úseku pod Ľupkou a to v smere do Dražoviec po starej ceste od nového nadjazdu po kruhový objazd na Dolných Honoch. Z Nitry sa teda jazdí tak ako doteraz. V opačnom smere je potrebné ísť z Dražoviec po starej ceste k prvému kruhovému objazdu (nový), z kruhového objazdu sa vychádza cez 4. výjazd, po novom nadjazde s napojením na starú cestu pod Ľupkou smer Nitra.

Modrou čiarou je trasa obchvatu Dražoviec, zelenou je trasa smer Dražovce (časť je jednosmerka), žltou trasou sa dostanete naspäť z Dražoviec do Nitry.Povolenie vydané v piatok

Povolenie na predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby bolo vzdané v piatok 12. apríla 2019. Rozhodnutie na predčasné užívanie bolo podpísané v pondelok 15.4.2019. Dôvodom prečo bol nadzjazd otvorený až teraz je skutočnosť, že Mestu Nitra neboli zo Slovenskej správy ciest dodané všetky požadované doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby. Tvaromiestna obhliadka sa uskutočnila dňa 05.03.2019.


Obchvat Dražoviec je sklamaním

Nový nadjazd z Nitry vedie priamo na parkovisko závodu Jaguar Land Rover. Je neštandardné, aby preložka cesty končila na parkovisku. Pre jazdu smer Topoľčany je potrebné zísť z nadjazdu a prejsť ďalšími kruhovými objazdami a napojiť sa na starú I/64 pred Čakajovcami. Toto rozhodnutie trasovať tento obchvat je zvláštne aj z pohľadu budúcnosti. Nový obchvat bude (v prípade realizácie) súčasťou budúcej rýchlostnej komunikácie R8 Nitra - Topoľčany - križovatka R2. Pre vodičov je prejazd po cestách okolo Jaguar Land Rover skúškou zručností, testom zraku a pohotových rozhodnutí.


A čo úsek Nitra - Šindolka?

Posledným úsekom, ktorého výstavba sa stále nezačala, je križovatka Šindolka po nový obchvat Dražoviec. O tejto štvorprúdovej mimoúrovňovej ceste som písal v článku Križovatka I/64 Nitra - Šindolka / napojenie na preložku Dražoviec. Výstavba tejto 700-metrov dlhej komunikácie mala začať v marci, ale len za predpokladu získania všetkých povolení. V povoľovacom procese sa totižto vyskytli námietky a odvolania. Ukončenie bolo naplánované na november 2009. Aktuálne informácie zisťujem.

Fotogaléria s komentárom

Pohľad na starú cestu z Nitry do Dražoviec. Na tretej fotografii dopravné značenie určujúce smer jazdy. Obchvat doľava na Topoľčany.

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce


Rovno jednosmerka do Dražoviec, doľava nadjazd (obchvat)

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce


Na nadjazde pribudli v oboch smeroch nové zastávky

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce


Cesta rovno vedie na parkovisko k závodu Jaguar Land Rover, do Dražoviec je potrebné odbočiť doprava, cez kruhový objazd a znovu doprava

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce


Parkovisko Jaguar Land Rover

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce


Opačný smer z parkoviska smer nadjazd

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce


A napojenie naspäť na starú cestu do Nitry

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce

A ešte pár nočných fotografií z pondelka 15. apríla 2019

Na prvej fotografii stojím na ulici Dolné Hony pod nadjazdom blízko čerpacej stanice. Vľavo cyklotrasa. Vidno ju aj na ďalších fotografiách.

Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - Dražovce Preložka I/64 Nitra - DražovceZdroj: Nitralive.sk