V súvislosti s výstavbou a rekonštrukciou ciest v okolí Dražoviec a závodu Jaguar Land Rover je naplánovaných niekoľko cestných uzávierok, otvorená bude nová cesta popri rieke Nitra.

Logistická cesta, ktorá povedie popri rieke Nitra a areáli Jaguar Land Rover, bude odovzdaná do užívania v apríli. Primárna časť konštrukčných prác bude dokončená do 9. apríla 2018.

Cesta I/64 Dražovce - Čakajovce bude uzatvorená od 28. apríla od 6:00 hod. do septembra 2018 Cesta II/593 smer Lefantovce bude prejazdná cez križovatku za Dražovcami obojsmerne.


Zmena v cestovnom poriadku na linke 403 407 Nitra – Lefantovce

"Z dôvodu pretrasovania linky cez novovybudovanú komunikáciu popri rieke Nitra, nebudú zastávky Nitra, Dražovce, pri kríži Nitra a Dražovce, Belopotockého ul. od danému dátumu obsluhované. Súčasne sa zastávka Nitra, Dražovce, Rázc. Priemyselný park presúva na ulicu Dolné hony k čerp. stanici REAL-K. Linka 403410 Nitra – Podhorany ostáva zatiaľ bez zmeny," informuje Arriva Nitra.


Uzávierka I/64 od R1a po Dolné Hony koncom leta

Uzávierka čaká aj cestu I/64 v úseku od R1a po ulicu Dolné Hony - PP Sever a to v mesiacoch jún/august. Dôvodom uzávierky je súčasť plánovaných rekonštrukčných prác a opráv ciest II. a III. triedy ako aj ciest poničených výstavbou závodu JLR. Etapizácia je koordinovaná s príslušnými orgánmi vrátane polície SR tak, aby došlo k minimalizácii dopadu na verejnosť.

Jaguar Land Rover preložka I/64 Nitra-DražovceZdroj: Nitralive.sk