Výstavba Terminálu intermodálnej prepravy (TIP) v Lužiankach je v plnom prúde. V súčasnosti sa realizuje výstavba funkčných celkov Sklad hotových výrobkov a Expedičné koľajisko, ktorého súčasťou je aj spojovacia koľaj (železničné napojenie na železničnú stanicu v obci Lužianky). Na predmetných funkčných celkoch sa realizujú územné práce.

Terminál bude pozostávať zo 6 kolají o dĺžke 2x 750 a 4x 700 metrov. Súčasťou TIP bude spevnená plocha pre skladovanie tovarov a vybudovanie novej spojovacej koľaje zo železničnej stanice Lužianky napojenej do zostávajúcej časti bývalej trate Dražovce – Lužianky. Spojovacia koľaj s dĺžkou 1,05 km zapojí TIP Lužianky do železničnej stanice Lužianky a tým do železničnej siete SR.

Tržby za služby poskytované v Sklade hotových výrobkov sa predpokladajú na úrovni 1 mil. € /rok. Pri Expedičnom koľajisku sa uvažuje s nábehovou fázou, pričom dosiahnutie top produkcie sa očakáva v roku 2023. Tržby by mali v tomto roku dosiahnuť úroveň 2,2 mil. €.

Záujem o služby Expedičného koľajiska a Skladu hotových výrobkov prejavila spoločnosť Jaguar Land Rover. Zmluvy o poskytovaní služieb na tieto funkčné celky sú v súčasnosti v procese prípravy.

Kontajnerové prekladisko nebude

Dňa 31.8.2017 uplatnili ŽSR opciu na nerealizovanie funkčného celku Kontajnerové prekladisko. K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu, že ŽSR za súčasných podmienok nepovažovalo investíciu do tohto funkčného celku za bezpečnú. V zmysle platného kontraktu so zhotoviteľom budú teda nateraz realizované len práce na funkčných celkoch Sklad hotových výrobkoch a Expedičné koľajisko. Výška ušetrených investičných výdavkov sa v súčasnosti vyčísluje.

TIP Lužianky sa bude nachádzať v blízkosti automobilky Jaguar Land Rover, nadviaže na už neexistujúcu trať, cez rieku Nitra a napojí sa na železničnú stanicu v Lužiankach.

Nižšie vidíte znázornenú polohu TIP Lužianky na mape, na druhej foto vidno črtajúcu sa trať a v ľavej časti TIP Lužianky

TIP Lužianky TIP Lužianky TIP LužiankyZdroj: Nitralive.sk, www.zsr.sk