Nitran Roman Cerulík podal dňa 28.2.2016 trestné oznámenie na štátneho tajomníka ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a splnomocnenca vlády pre strategické parky – Viktora Stromčeka, pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania. Podľa Cerulíka bola ohrozená jeho vážnosť nakoľko bol v živom televíznom vysielaní v médiu s celoslovenskou pôsobnosťou na tlačovej besede konanou v spojitosti s výstavbou automobilového závodu JAGUAR LAND ROVER, označený za špekulanta a bol som spájaný s údajným vydieraním štátu.

Vyšetrovateľ policajného zboru rozhodol uznesením zo dňa 31.3.2016 o odmietnutí stíhania, nakoľko podľa jeho názoru nebol dôvod na jeho začatie. Proti tomuto uzneseniu sa Cerulík odvolal v zákonnej trojdňovej lehote.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra uznesením zo dňa 24.5.2016 vyhovel a napadnuté uznesenie vyšetrovateľa ORPZ Nitra zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie, s tým, že prokurátor vo svojom rozhodnutí uviedol, že povinnosťou vyšetrovateľa bude postupovať podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku a začať vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c), čo sa aj procesne udialo a trestné stíhanie v tejto veci v zmysle uvedeného pokynu prokurátora začaté bolo.

Ako sa pre portál Nitralive.sk vyjadril pán Cerulík, "V súčasnosti som predvolaný na výsluch na dňa 2.augusta 2016, a podľa mojich vedomostí, aj napriek tomu, že už ubehla doba 5 mesiacov, nebol vykonaný výsluch podozrivej osoby, prípadne svedkov. Naďalej som presvedčený o tom, že ohováraním a šírením nepravdivých informácií vyššie uvedenej povahy došlo k vážnemu narušeniu mojich osobnostných práv v podobe práva na ochranu dobrého mena, súkromia a dôstojnosti."

Roman Cerulík je vlastník pozemkov začlenených do Strategického parku ako aj okolitých pozemkov. O jeho pripomienkach k zámeru EIA Automotive Nitra (Jaguar) a podaní odvolania sme Vás informovali v článku Jaguar Land Rover: Občan Nitry podal žalobuZdroj: Nitralive.sk