Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok 25. februára 2016 zúčastnil na prezentácii výstavby závodu Jaguar Land Rover v Priemyselnom parku Sever v Nitre - Dražovciach. Spoločnosť mu robil splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček, primátor Nitry Jozef Dvonč a viceprimátor Nitry Martin Nemky.

Ako si môžete vypočuť vo videozázname nižšie, premiér zjavne nie je plne informovaný o pomeroch a stave Nitry a projektu. Prečo je tomu tak si rozoberieme.

Premiér hovorí: "Chceme byť naladení priateľsky tak k mestu Nitra, ako aj k obci, ktorá je najviac dotknutá, to je obec Dražovce. Urobilo sa obrovské množstvo rozhodnutí, prekládka starej železnice, urobil sa obchvat dediny Dražovce čiže tie veľmi ťažké mechanizmi pôjdu úplne inou trasou."


A aká je realita?

1. Obec Dražovce neexistuje, je to mestská časť Nitry.
2. Horšie však je, že žiadny obchvat Dražoviec neexistuje. Asi myslel zámer postaviť preložku, resp. už to ani oficiálny dokument nenazýva slovom preložka. Preložka I/64 je v pláne, ale určite nebola vybudovaná.
3. Starou železnicou myslel zrušenú trať ŽSR 141 Leopoldov – Lužianky – Zlaté Moravce – Kozárovce. Zrušená neznamená preložená.


Premiér hovori: "Ja som tu bol už nie tak dávno keď sme robili prepojenie na R1, čiže sme splnili všetky logistické predpoklady, ktoré sa od nás očakávali."


Aká je realita?

1. To napojenie, ktoré spomína je I. etapa, ktorú sľubovali ešte závodu Sony. Po rokoch teda toto napojenie postavili, rok stálo neskolaudované a verejnosť ho tým pádom nemohla používať. Stále však chýba napojenie z opačného smeru od Trnavy - II. a IV. etapa. Aké logistické predpoklady teda boli splnené? Donedávna bola v PP Sever osadená značka slepá ulica - áno aj po otvorení napojenia na R1.
2. A čo zvyšné komunikácie? I/64 od Šindolky po kruhový objazd v PP Sever? Železničné spojenie Lužianky - Zlaté Moravce a smer Zvolen? Železničná stanica v Nitre? Napojenie Nitry na železničnú sieť - elektrifikácia, nová trať na Trnovec nad Váhom?

Pán premiér aj s pánom primátorom by si mali doštudovať ako na tom Nitra je a aké investície si vyžaduje. Slovensko nie je len Žilina a Bratislava.


A čo na to prítomné médiá?

Ak už zástupcovia štátu podávajú nepravdivé informácie, prítomné médiá by mali na to upozorniť...Videozáznam z tlačovej besedyZdroj: Nitralive.sk