Aktualizácia, 4. január 2024 o 13:36 hod.:

Hradný kopec a časť, ktorá prešla revitalizáciou, je otvorená pre verejnosť. "Otvorenie bolo povolené na základe ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác. Teda sa nekolaudoval. Práce, ktoré nie sú dokončené sa týkajú povrchovej úpravy lavičiek a jednej vyhliadky - časť dreveného záklopu. Tieto sme reklamovali u zhotoviteľa. Demontáž už prebehla a montáž tejto vady bude odstránená v priebehu najbližších dní (s prihliadnutím na obdobie sviatkov a dovoleniek)", informovala portál Nitralive.sk Lenka Mareková z Odboru komunikácie a propagácie.

Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec Revitalizácia Nitriansky hradný kopec

Pôvodný článok

Mesto Nitra v roku 2021 zapojilo do výzvy “Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach” a podalo projekt s názvom “Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre”. Vo februári 2022 bol mestu schválený nenávratný príspevok vo výške 762 564,80 €. Úspešný uchádzač o zákazku bol cez verejné obstarávanie vybraný v roku 2022, zmluva bola podpísaná dňa 11. mája.

Pochybenie riadiaceho orgánu a odklad zmluvy

Pri hodnotení projektu prišlo k pochybeniu na strane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré pozastavilo realizáciu zámeru. Dňa 31.1.2023 poslalo mesto ministerstvu doplňujúce vysvetlenia a stále prebieha komunikácia. Z tohto dôvodu bola pozastavená účinnosť zmluvy so zhotoviteľom. Mesto nemá podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. Po doriešení horeuvedeného stavu príde k odovzdaniu staveniska. Mesto dúfa, že k tomu príde ešte v marci.

Medzitým požiadal zhotoviteľ o navýšenie rozpočtu z dôvodu nárastu cien komodít. Suma bola navýšená o 107 935,91 €. Celková suma teda činí 827 909,23 €.

Zmluvne dohodnuté trvanie realizácie je do 17 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhodnotenie aktuálneho stavu:

Hradný kopec predstavuje z hľadiska zelene významný priestor z hľadiska polohy a rozlohy. Aktuálny stav však neumožňuje verejnosti plnohodnotne využívať jeho územie v plnom rozsahu. Zo severo-západnej strany je hradný kopec popretkávaný chodníkmi, ktoré sú až na jeden krátky úsek v zlom stave.

V roku 2016 bol prebudovaný chodník vedúci zo Sihote k terajšiemu objektu reštaurácie pod hradom. Pribudlo zábradlie, mobiliár a turniket v dolnej časti pri verejných toaletách a tiež nové verejné osvetlenie.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

Okrem vstupu s turniketom sa zo strany Jesenského ulice nachádza ďalší vstup, ktorý je však zamknutý. Dôvodom je havarijný stav chodník a hlavne mostíkov, ktoré boli vybudované cez priehlbiny.

Hradný kopec Nitra, foto

V časti pri Župnom dome sa nachádza malé “jazierko”, ktoré však neplní svoju funkciu. Malo zachytávať podzemné a zrážkové vody.

Hradný kopec Nitra, foto

Pôvodné obrubníky a mlatová povrchová úprava chodníkov je poškodená eróziou, je potrebné vybetónovať nový podklad a nahradiť mlatový povrch. Opravené budú aj múriky. V niektorých úsekoch bude osadené zábradlie.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

↘️ Schodisko pod hradnou skalou

Schodisko zostane zachované, poškodený je obrubník, ktorý bude opravený. Schodisko bude doplnené o zábradlie s madlom.

Hradný kopec Nitra, foto

🏗️ Mostík, schodiská a chodník pod jaskyňou

Bude potrebné odstrániť nános naplavenej zeminy z priestoru pod skalou, pred a pod mostíkom, odstrániť poškodené časti z dreva a časť muriva. Oceľové zábrdlie bude odstránené a nahradené novým.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

🪑 Odpočívadlo pod jaskyňou

V priestore pod skalným previsom a jaskyňou vznikne odpočinková terasa s lavičkami a zábradlím.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

🪑 Odpočívadlo pod hradbami

Pod hradbami sa stretávajú dva chodníky, v tomto mieste vznikne odpočívadlo - terasa s lavičkami a oddychovými lavicami. Z miesta je dobrý výhľad na hradby.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

⛰️ Vyhliadka pod hradbami

Chodník končí pod hradbami, kde je umiestnená kovová mreža. Z miesta je výhľad na park na Sihoti vrátane kúpaliska a smer Šindolka. Mlatový chodník bude opravený, doplnené budú oddychové lavice.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

⛩️ Turniket a oplotenie na Jesenského ulici

Zo strany Jesenského ulice je vyššie spomínaný vstup cez bránku, ktorá je uzamknutá. V tomto mieste vznikne turniket - rovnaký ako sa nachádza smerom k zimnému štadiónu.

Hradný kopec Nitra, foto

💡 Verejné osvetlenie

Osvetlená je len časť od štadiónov smer reštaurácia pod hradom, revitalizácia rieši doplnenie osvetlenia po celej dĺžke chodníkov.

Hradný kopec Nitra, foto

❖ Celková situácia - nákres budúcich objektov

Nitriansky hradný kopec čaká komplexná revitalizácia


📷 FOTOGALÉRIA zvyšok

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, fotoZdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, spracované z podkadov pre verejné obstarávanie