Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu priestoru od OD Prior po VÚB banku / Farskú ulicu. Ide o 1. etapu predĺženia pešej zóny. Aktuálne mesto vysúťažilo dodávateľa projektovej dokumentácie, vypracuje ju spoločnosť DEVLEV BUILDINGS s.r.o. za sumu 31 200 €. Mesto Nitra avizuje dokončenie revitalizácie v prípade priaznivej situácie do konca roka 2022.

V rámci revitalizácie nahradí asfalt dlažba v kombinácii dvoch pásov zo žuly a čadiča, zvyšok vyplní kamenná dlažba. Pribudne zeleň (viď zakreslenie v návrhu), okolie stromov bude prekryté mrežami. V rámci mobiliáru pribudnú lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše a zahradzovacie stĺpiky.

Súčasťou chodníka bude cyklokoridor o šírke 3,5 metra, bude kopírovať existujúci obrubník a priestor dnešného parkovania pred VÚB bankou. Cyklochodník bude vyznačený červenou farbou.

Práce sa majú začať v júli 2022.

I. etapa predĺženia pešej zóny v Nitre

Vizualizácie

Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny

Aktuálny pohľad na priestor medzi Priorom a Farskou na Štefánikovej ulici, február 2022

Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny


Parkovanie pred budovou VÚB banky bude zrušené

Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny


Priestor pred Orbisom bol nedávno vyasfaltovaný, zjavne zbytočne

Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zónyZdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, Podklady pre verejné obstarávanie, register zmlúv www.nitra.sk