14. september 2021

Aktuálne je dokončený múr na ľavom brehu v úseku od mosta na Sihoti po Promenada living park, popri Promenade je múrik odstránený, pracuje sa na novom nábreží rieky. Nový múrik so zábradlím je ďalej od Zoborského mosta smer Chrenovský most, zábradlie je demontované až po Univerzitný most. Viac napovedia fotografie.

Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia


27. august 2021

Práce pokračujú aj pri rieke pod Kalváriou. Časť múru už niekoľko rokov padá smerom k rieke, bude komplet nový.

Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia


Odpílené zábradlie je medzi Chrenovským a Zoborským mostom

Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia


21. august 2021

Slovenský vodohospodársky podnik buduje úplne nový ochranný múr na rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia. V rámci opatrení budú opravené múriky a zábradlie na území mesta od mosta na Sihoti po most pri kafilérii v Krškanoch. V úseku od mosta na Sihoti po stavbu Promenada living park kompletne menia celý múr. Úsek nájdete zaznačený v mape nižšie.

V úseku od mosta na Sihoti po Univerzitný most budú práce prebiehať na oboch brehoch rieky, zvyšný úsek po kafilériu na pravej strane v smere toku rieky. Pri moste na Sihoti boli opravené schody k mostu.

Chodník je prejazdný aj počas prác. Aktuálne je však uzavretý chodník v úseku popri stavbe Promenada living park. Tam prebieha rekonštrukcia nábrežia v rámci projektu polyfunkčného centra. Tejto téme sa venujem v ďalšom článku.

Práce potrvajú 13 týždňov, zhotoviteľmi je Strabag, s.r.o. a TMG, a.s., vysúťažená cena zákazky je 1 283 109,68 € bez DPH.


Mapa / úsek, v ktorom prebieha výstavba komplet celého múriku

Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia


Pohľad na výstavbu, 20. august 2021

Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatrenia Vodohospodári stavajú nový ochranný múr pri rieke Nitra, ide o protipovodňové opatreniaZdroj: Nitralive.sk