Mesto Nitra pripravuje súvislú opravu Hollého ulice. Táto dôležitá ulica spája Staré mesto s Čermáňom a Klokočinou - denne sa cez ňu presúvajú tisícky obyvateľov či už na autách, alebo v MHD. Cesta je roky v zlom stave a ľudia volajú po jej oprave.

Mesto by chcelo z Hollého ulice urobiť akúsi ukážkovú ulicu, súčasťou rekonštrukcie by mali byť položky nižšie. Upozorňujem, že je to len zámer mesta, nie všetky plány môžu byť zrealizované. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

1. Súvislá oprava cesty od Štúrovej ulice po kruhový objazd Železničiarska, Hanulova, Kavcova
2. Vybudovanie bus pruhu na pravej strane v smere z mesta - ten pôjde súbežne s pruhom pre osobné vozidlá
3. Cyklotrasa/zmiešaný chodník pre cyklistov a chodcov na pravej strane ulice v smere z mesta namiesto dnešného chodníka - cyklotrasa sa napojí na novú cyklotrasu vedúcu z Boriny a na Štúrovej ulici na budúcu cyklotrase. Cyklotrasa by mala byť červenej farby.
4. Nový chodník na ľavej strane v smere z mesta
5. Nová zastávka MHD
6. Rekonštrukcia plochy dnešného parkoviska na pravej strane za zastávkou MHD
7. Reorganizácia priechodu pre chodcov na križovatke s Vajanského ulicou - doplnenie chodníka z každej strany, aby sa skrátil existujúci priechod
8. Vyznačenie parkovacích miesta na Mudroňovej ulici
9. Vyznačenie / vybudovanie parkovacích miest na Vajanského ulici (dnešné voľné parkovanie pri plote)
10. Vyznačenie parkovacích miesta na ulici Pri Červenom kríži
11. Vyznačenie parkovacích miest na ulici Štrková a Mudroňova
12. Doplnenie zelene - stromov po celej dĺžke ulice, živých plotov, kríkov a záhonov

Zaujímavosť: za deň prejde cez zastávku MHD na Hollého ulici spolu 323 spojov cez dni školského vyučovania, 202 spojov cez prázdniny, 155 spojov cez víkend. Za hodinu približne 19 spojov. Ročne prepraví MHD cez Hollého ulicu okolo 16-miliónov cestujúcich.

Aktuálny pohľad na Hollého ulicu

Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, Nitra Hollého ulica, NitraZdroj: Nitralive.sk, podklady pre verejné obstarávanie na josephine.proebiz.com