Za uplynulé dva roky pribudlo v našom mieste niekoľko cyklotrás. Napriek tomu, že niektoré cyklotrasy stoja už viac ako rok, doposiaľ sa ich nepodarilo skolaudovať. Problémy pri kolaudácii sú spôsobené najmä neusporiadanými pozemkami, prípadne problémy boli s určením dopravného značenia.

Jedným z najvypuklejším prípadov je cyklotrasa „Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa“, ktorá vedie okolo mestskej časti Janíkovce. Cyklotrasa by mala plniť funkciu dopravného spojenia miest Nitra a Vráble, avšak jej výškový profil a smerové vedenie sú na túto funkciu nevhodné, pretože na cyklotrase sa striedajú prudké stúpania a klesania, doplnené ostrými zákrutami. Odvodnenie cyklotrasy je na mnohých miestach nedostatočné, po dažďoch je cyklotrasa zaplavená blatom. V smere od Nitry absentuje jej plynulé napojenie, cyklotrasa je nelogicky napojená na chodník. V súvislosti s tým boli nesprávne osadené dopravné značky, ktoré chodník pre chodcov označujú ako hlavnú cestu a naopak v smere od Janíkoviec chýba dopravná značka označujúca koniec cestičky pre cyklistov.

Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase


Autá na cyklotrase

Povestnou čerešničkou na torte je napojenie cyklotrasy na miestnu komunikáciu Golianovská. Cyklotrasa je vedená stredom uličného priestoru a dve priľahlé ulice rodinných domov sú priamo napojené na cyklotrasu. Obyvatelia rodinných domov musia jazdiť so svojimi vozidlami priamo po cyklotrase a porušovať zákon. Cyklotrasa bola nevhodne postavená v rovnakom dopravnom priestore ako prístupová komunikácia k domom, napriek tomu, že obe stavby boli Mestom Nitra povolené ešte pred jej výstavbou. O to viac je zarážajúce, že obe komunikácie sú navrhnuté na jednej parcele, takže postačovalo ich trasy skoordinovať a cyklotrasu posunúť na okraj parcely, aby sa vytvoril priestor na vybudovanie prístupovej komunikácie. Na uvedené skutočnosti som v roku 2019 upozornil na komisii pre mestskú mobilitu a zároveň som poslal podnet na riešenie vzniknutej situácie na Mesto Nitra. Ani po viac ako roku sa v predmetnej veci nenašlo riešenie. V súčasnosti sú problematické dopravné značky zakryté, vozidlá jazdia po cyklotrase a poškodzujú ju. Zároveň na meste prebieha povoľovací proces na ďalšiu uličku. Po jej povolení bude mať problematický úsek dĺžku cca. 180 m. Bude zaujímavé sledovať ako sa mesto s týmto problémom vysporiada. Všetko nasvedčuje tomu, že dobré a finančné menej náročné riešenia sa budú ťažko hľadať. Blíži sa cyklistická sezóna, preto dúfajme, že v krátkom čase bude táto nebezpečná situácia vyriešená a zároveň mesto nebude musieť vrátiť finančné prostriedky z európskych fondov.

Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase


Absurdnosti na cyklotrase - nebezpečný prejazd pre techniku, ktorá stavia novú štvrť domov, dom pri cyklotrase (nebezpečenstvo pádu napríklad ľadu zo strechy priamo na cyklotrasu) ​a spadnutý plot

Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase


Miesto prejazdu stavebných mechanizmov na začiatku úseku cykklotrasy v Janíkovciach

Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase Patová situácia na Janíkovskej cyklotrase

Doposiaľ neskolaudované cyklotrasy:

- Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa
- Cyklotrasa Klokočina – Borina – Hollého – AS Nitra
- Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie (Univerzitný most) – Mostná – Jesenského (park Sihoť)

Mesto Nitra osadilo na niektorých cyklotrasách dopravné značky bez súhlasu príslušných orgánov. Následne po odsúhlasení sa museli niektoré dopravné značky demontovať a osadiť nové. Dodatočné náklady na dopravné značky boli vo výške 54.298,77 €. K uvedeným nákladom je potrebné pripočítať náklady na demontované dopravné značky, ktoré neboli preplatené z fondov EÚ.

Cyklotrasa Klokočina – Borina – Hollého – AS Nitra - 18.883,01 €
Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie (Univerzitný most) – Mostná – Jesenského (park Sihoť) – 5.634.84 €
Cyklotrasa Chrenová II.etapa, tr. A. Hlinku - Dlhá ulica – 29.780,92 €


VideoZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk