Aktuálne informácie k cyklotrasám, prístreškom a cyklodepu na autobusovej stanici v Nitre


V akom stave je zámer Podjazd pod Univerzitným mestom? Z priľahlej stavby cyklotrasy je spravený zjazd, je už teda vo výstavbe?

Riešila sa zmena projektovej dokumentácie, pretože sa museli vyriešiť a zmeniť značky. Sme v procese získavania stavebného povolenia na túto investičnú akciu. Projekt Cyklolávky rieši tiež cyklotrasu, ktorá je privedená až k Univerzitnému mostu. Ak by sa riešil projekt Cyklopodjazdu samostatne s oporným múrom, prišlo by k demolácii cyklotrasy nad oporným múrom. Preto oporný múr, ktorý bude síce súčasťou Cyklopodjazdu, sa stavia už v rámci stavby Cyklolávky a k tomu prislúchajúcej cyklotrasy.

Podjazd Univerzitný most

Cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra – ukončenie výstavby sa posunulo – plánované bolo na október. Kedy je predpoklad dokončenia?

Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu došlo z objektívnych príčin k posunutiu termínu. Realizátor si dáva niektoré špeciálne oceľové komponenty doviezť z Veľkej Británie, ich dodanie sa pre pandémiu posunulo. Preto sa celý projekt výstavby cyklolávky predĺži o maximálne dva mesiace. Pôvodný termín dokončenia bol na konci októbra, nový termín počíta s jej ukončením do konca tohto roka.

Cyklomost Nitra


V akom stave je zámer výstavby Park Sihoť - Šindolka?

Prebieha kontrola súťaže na ministerstve. Ak ju odsúhlasí, môže byť podpísaná zmluva s víťazom verejného obstarávania. Hotový je úsek od závodu Jaguar Land Rover po Šindolku (viď foto).

Cyklotrasa Šindolka


V akom stave je zámer výstavby cyklotrasy cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina?

Má stavebné povolenie, prepracováva sa však projektová dokumentácia, pretože pôvodný projekt nespĺňa predpisy z roku 2019.


V akom stave je zámer výstavby cyklotrasy Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)?

Posudzujeme možnosť realizovať cyklotrasu podľa pôvodného projektu. Začiatok cyklotrasy mal priamo nadväzovať na zrekonštruovanú poslednú časť autobusovej stanice, ktorú ale Arriva nezrealizovala. Z toho dôvodu sa javí úprava projektu najmä v tejto časti ako nevyhnutná.


Kedy prebehne kolaudácia cyklotrasy nad Janíkovcami

Kolaudačné konanie už začalo, momentálne je prerušené. Riešia sa vlastnícke vzťahy dotknutých parciel.

Cyklotrasa Janíkovce Cyklotrasa Janíkovce


Kedy prebehne kolaudácia cyklotrasy Dlhá – Tr.A.Hlinku?

Kolaudačné konanie začalo, momentálne sa čaká na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorému nič nebráni. Po kolaudácii bude sfunkčnená aj svetelná signalizácia na priechode pre cyklistov na Tr.A.Hlinku. V septembri bolo vyznačené nové značenie na cyklotrase - piktogramy a čiary.

Značenie na cyklotrase Dlhá – Tr.A.Hlinku Značenie na cyklotrase Dlhá – Tr.A.Hlinku


Kedy začne výstavba cykloprístreškov?

Zmluva je pripravená na podpís na Oddelení investičnej výstavby na Mestskom úrade v Nitre, čaká na podpísať zhotoviteľa. Keď bude účinná a zverejnená, začne sa s výstavbou. Projekt Výstavba cyklogarážií a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra je teda v štádiu pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom AB-STAV spol. s. r. o., následne sa po prevzatí staveniska začne realizácia.

Cykloprístrešky Nitra


Kedy bude otvorené cyklodepo? Postavené bolo v rámci výstavby cyklotrasy Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra. Otvorené bude až vtedy, keď bude táto stavba ako celok skolaudovaná. Kolaudácia momentálne prebieha.

Cyklodepo AS NitraMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba

* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Zobor - Liečebný ústav - žltá farba
* cyklotrasa AS Nitra - ČSA - červená farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je značenou cyklotrasou, chýba tu dopravné značenie
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa medzi ulicou B.Slančíkovej a Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko s rampou

Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk