Neuveriteľných 1632, slovom tisíc šesťsto tridsaťdva dní, ubehne v utorok 20. augusta 2019 od začiatku rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre. V tento deň totižto Arriva stanicu otvorí pre verejnosť. Otvoreniu bude predchádzať tlačová konferencia, ktorá sa bude konať na nástupištiach ďiaľkových liniek a zúčastnia sa jej: Marek Hattas - primátor mesta Nitra, Marián Kéry a Tibor Csenger – podpredsedovia VÚC Nitra, László Ivan - generálny riaditeľ spoločností ARRIVA Slovensko, Juraj Kusy - generálny riaditeľ ARRIVA NITRA a predstavitelia odborov dopravy MsÚ Nitra a NSK.

Rekonštrukcia stanice začala 2. marca 2015, pribudol nový výjazd a vjazd zo Staničnej ulice, vymenené boli komplet všetky nástupištia, pribudla centrálna elektronická informačná tabuľa a informačné tabule na jednotlivých nástupištiach.

Stánky však zostali rovnaké, v časti pri Polygóne zostal po odstránených stánkoch len neporiadok. Nezmenila sa ani príjazdová cesta zo Staničnej - tankodrom. Z otvorenia prinesieme podrobnú reportáž aj s fotografiami.

PRIEBEH rekonštrukcie sme sledovali v tomto článku.

Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019Zdroj: Nitralive.sk