Súčasťou novej cyklotrasy Nitra - Janíkovce - Golianovo sú aj dva cykloprístrešky, ktoré sú vo výstavbe. Prvý sa nachádza hneď na začiatku Janíkoviec v smere od Nitry. Druhý na opačnom konci Janíkoviec. Ich súčasťou budú: lavička, stôl, odpadkový kôš, stojany na bicykle, obojstranný infonosič/mapa.

Priebeh výstavby cyklotrasy si môžete pozrieť v článkoch z februára a z júna.


Cykloprístrešok číslo 1

Na bicykli sa k nemu dostanete z Chrenovej po novej cyklotrase vedúcej po Tr.A.Hlinku a Dlhej ulici, následne sa napojíte na chodník vedúci do Janíkoviec. Ten prechádza pred Janíkovcami po ľavej strane. Tesne pred začiatkom zástavby je prístrešok umiestnený. Je začiatkom cyklotrasy do Golianova a ďalej do Vrábiel. Zatiaľ je osadená len kovová konštrukcia, vybavenie chýba. Samotná cyklotrasa v tomto úseku bola dokončená len v posledných týždňoch.

Prístrešok, Janíkovce Prístrešok, Janíkovce Prístrešok, Janíkovce Prístrešok, Janíkovce Prístrešok, Janíkovce


A takto vyzerá cyklodepo po dokončení

Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019) Cyklotrasa Janíkovce: aktuálne foto (2. september 2019)


Cykloprístrešok číslo 2

Dostanete sa k nemu buď po novej cyklotrase od odpočívadla číslo 1, alebo stredom cez Janíkovce. Nachádza sa medzi ulicami Rabčekova a Golianovská. Tiež je vo výstavbe.

Prístrešok, Janíkovce Prístrešok, Janíkovce


Cykloprístrešky na mape

Prístrešok, JaníkovceZdroj: Nitralive.sk, vizualizácie - balíček dokumentov k verejnému obstarávaniu