Výstavba cyklotrás medzi Nitrou - Janíkovcami a Golianovom a Krškanmi a Čechyncami pokračovala aj v mesiaci máj.

Aktuálny stav oboch cyklotrás si priblížime na fotkách - k Janíkovciam pridávame aj video. Viac o cyklotrase píšeme v článku cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa


Na začiatku úseku v Janíkovciach bola odkopaná zem z poľa, na túto budúcu cyklotrasu sa tak zatiaľ dá dostaľ len cez prvú uličku v Janíkovciach na ľavej strane

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Na okraji zástavby vedľa poľa je úsek, ktorý riešilo nové vedenie mesta. Nachádza sa totižto na ňom alej stromov, ktoré mali byť vyrúbané. Na budúcej cyklotrase je zatiaľ len štrk, na pravej strane prebieha výstavba rodinných domov.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Ďalej je nedotknutá poľná cesta a alej

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Na konci stúpania začína rozostavaný úsek smer Golianovo ponad Janíkovce, všade je obrubník a utlačená spodná vrstva štrku

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


"Starý dub" ako jediný svedok výstavby

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Od tohto úseku je už natiahnutý asfalt, v úseku za križovatkou s cestou č.1643 Čechynce - Golianovo je miestami len spodná vrstva asfaltu, popri cyklotrase vidno pekné kvety

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Koniec úseku - napojenie na cestu smer Vráble doľava, smer Malý Cetín doprava

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo

Video cyklotrasa Janíkovce - Golianovo zrýchleneO cyklotrase Nitra - Vráble

Jedná sa o cyklodopravnú regionálnu trasu, ktorá bude zabezpečovať dochádzkovú trasu za prácou, vyššou občianskou vybavenosťou a do školy. Prioritne ide však o cyklistické dopravné spojenie obcí Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a Dyčka s priemyselnými parkami vo Vrábľoch a v Nitre. Trasa je vedená zároveň troma vinohradníckymi lokalitami /Vrábeľská, Golianovsko – Čechynská, Vinodolsko – Cetínska/ v dotyku s územím vodnej nádrže Golianovo. Trasa bude súčasťou systému budovaných cyklotrás na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

I. etapa: Janíkovce o dĺžke 1,5km
II. etapa: Golianovo - Paňa o dĺžke 4,60km
III. etapa: Paňa - Vráble-Dyčka o dĺžke 11,9km

spolu: 18km

Parametre cyklotrasy: dva jazdné cyklistické pruhy, každý široký 1,5m; šírka komunikácie 3m

Súčasťou cyklotrasy budú aj nasledujúce prvky drobnej architektúry a informačného systému:

- cyklodopravné značky
- cykloprístrešok - informačné miesto /súčasťou sú stojany na bicykle a odpadkové koše
- infonosiče, lavičky


Ponitrianska cyklomagistrála, I. etapa: Krškany - Čechynce

Cyklotrasa spojí Nitru s Novými Zámkami, v súčastnosti je vo výstavbe úsek medzi Krškanmi a Čechyncami na pravej strane rieky Nitra. Túto cyklotrasu stavia Nitriansky samosprávny kraj.


Takto to vyzerá v Malom Cetíne pri pohľade z mosta smer na Nitru a opačne na Nové Zámky. Rozkopané sú oba brehy na každej strane. Aký je tam zámer neviem. Cyklotrasa z Nitry, ktorú stavia kraj je len na pravom brehu a končí pred Malým Cetínom (prvá etapa)

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Začiatok úseku s asfaltom

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Cyklotrasa je dokončená až po most v Krškanoch

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - GolianovoZdroj: Nitralive.sk