Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes na tlačovej besede zverejnilo zoznam úspešných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklotrás.

Nitra mala podaných 6 žiadostí, z toho jednu za kraj. Všetky boli odsúhlasené. Ide o už vyprojektované cyklotrasy so stavebným povolením, o ktorých sme už písali niekoľko krát. Rovnako už sú na webstránke mesta zverejnené zmluvy na stavebné práce, ich súčasťou je podmienka, že práce sa začnú po potvrdení schválenia žiadosti o štátny príspevok.

Výstavba nových cyklotrás by tak mala začať ešte v tomto roku.

- cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitrav sume 1 287 303,78€ s DPH
- cyklotrasa Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica v sume 332 376,20€ s DPH
- cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti v sume 426 945,97€ s DPH
- cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra v sume 522 014,84€ s DPH
- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa v sume 1 938 317€ s DPHMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk