Železnice Slovenskej republiky podpísali 22. júna 2016 s mestom Nitra Memorandum o spolupráci pri obnove tamojšej železničnej stanice. Memorandum bolo uzatvorené na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky z 30.septembra 2015.

Memorandum má za cieľ riešiť budúcnosť železničnej stanice Nitra v nadväznosti na rozvoj železničnej dopravy v regióne.

Prvý krokom bude vytvorenie odbornej skupiny, v ktorej budú zastúpení experti zo ŽSR, mesta Nitra, ako aj ďalší zástupcovia, ktorých sa daná problematika týka.

Druhým krokom bude vypracovanie komplexnej "Štúdie alternatívnych možností riešenia obnovy železničnej stanice Nitra“. Štúdia by mala odrážať a zosúladiť budúce potreby ŽSR ako prevádzkovateľa železnice, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s tým, aký bude predpokladaný vývoj dopravy v tomto regióne v najbližších 10 – 20 rokoch aj s prepojením na hromadnú dopravu obyvateľstva. Štúdia musí prihliadať na aktuálny rozvoj investícií v meste a regióne a tiež musí zohľadňovať už jestvujúce projekty, zámery a štúdie z minulosti.

Aktuálne prichádzajú do úvahy štyri varianty riešenia budúcnosti ŽST Nitra:

A) Rekonštrukcia existujúcej budovy ŽST
B) Výstavba novej ŽSR na voľných pozemkoch ŽSR
C) Výstavba TIOP (terminál integrovanej osobnej prepravy)
D) Revitalizácia ŽST a okolia

ŽST Nitra pozostáva z koľajiska, výpravnej budovy a ďalších priľahlých budov spolu so skladovacími priestormi. Koľajisko má 8 dopravných, 13 manipulačných a 1 odstavnú koľaj. Výpravná budova pochádza z roku 1876, ku ktorej bola v roku 1921 pristavaná menšia prístavba. "Železničná stanica Nitra nevyhovuje prevádzkovým kritériám súčasnej doby. Mojou snahou je, aby sme v spolupráci s mestom definovali najvhodnejší variant jej modernizácie a následne začali realizovať konkrétne kroky v tejto oblasti“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Tibor Šimoni.

Kedy a či sa vôbec nejakej zmeny Nitra dočká je otázkou budúcnosti. Všetky doterajšie sľuby a plány sú neaktuálne. Medzitým Železnice Slovenskej republiky zrekonštruovali železničnú stanicu Bratislava - Predmestie za 4 milióny eur. Všetko by bolo v poriadku, keby nejde o stanicu, ktorá sa nepoužíva. Stanica je dlhodobo uzatvorená a cez pracovný týždeň tu denne zastavia len 4 vlaky, cez víkend žiadny. Téme sme sa venovali v článku Železničná stanica: pre Nitru peniaze nie sú, v Bratislave išli milióny na nepoužívanúZdroj: ŽSR