Ako sme Vás informovali v januári, jedna z plánovaných cyklotrás v Nitre bude prechádzať aj Klokočinou. Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina bude merať 3 949,82m a povedie z Dubíkovej ulici na Dolnočermánsku.

Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina bude realizovaná cez súbor križovatiek Hviezdoslavova, Dolnočermánska, Hviezdoslavova-Kaufland, Hviezdoslavova-Čajkovského, Hviezdoslavova-Kmeťova, ktoré sú riadené cestnou dopravnou signalizáciou. Na križovatkách sa vybudujú cykloprechody, ktoré sa doplnia návestidlami (semafórmi) pre cyklistov. Pri tejto príležitosti bude stará svetelná signalizácia vymenená za modernú, staré žiarovky nahradia LED svietidla.

Úsek cyklotrasy sa začina na Dubíkovej ulici v Mlynárciach v kontakte s Bratislavskou ulicou. Na tejto ulici je cyklotrasa vedená po oboch stranách. Pokračuje cez priechod pre chodcov na Štúrovej ulici, cez želežničné priecestie, Pražskú ulicu, Kmeťovu ulicu, napája sa na Hviezdoslavovu triedu, kde po pravej strane vedie smerom dole až k predajni Lidl, vedie popri nej a končí na Dolnočermánskej ulici. Na Dolnočermánskej sa v budúcnosti napojí na cyklotrasu Borina, ktorá sa projektuje.


Mapa
Územné Rozhodnutie - Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk