Bytový dom na sídlisku Diely s 33 nájomnými bytmi je prakticky hotový. Na rade sú už len dokončovacie práce a sadové úpravy. Preto sa na pokyn primátora Mareka Hattasa v pondelok uskutočnil primátorský kontrolný deň.

Výstavba bytového domu C - 307 začala v júli minulého roka. Oficiálny termín ukončenia je 30. jún 2022. „Napriek náročným časom sme zvládli ďalší veľký projekt, ktorý bude slúžiť obyvateľom nášho mesta. Nájomné byty sú neskutočne dôležité najmä v dnešnej dobe, keď je dostupnosť bývania obrovskou témou pre množstvo ľudí na celom Slovensku. Preto je skvelé, že okrem domu C – 307 máme tu v Nitre už dnes rozpracovaný projekt na Čermáni, kde vznikne ďalších 220 nájomných bytov,“ uviedol primátor Hattas.

Bytový dom na sídlisku Diely má šesť nadzemných podlaží a skladá sa z dvanástich jednoizbových a dvadsaťjeden dvojizbových bytov. Súčasťou objektu je štyridsaťosem parkovacích miest, detské ihrisko, kontajnerové stojisko a sadové úpravy.

Celkové náklady na stavbu presiahli sumu dva milióny tristotisíc eur. Mesto Nitra sa podieľalo čiastkou takmer dvestoosemdesiatdvatisíc eur, zvyšok bol hradený zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácií Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Projektant: Stapring Projekt s.r.o. Nitra
Realizátor: Nitrianska investičná, s.r.o. Nitra/ ADIFEX , a.s. Bratislava a ich subdodávatelia
Investor: Mesto Nitra
Celkové náklady na stavbu: 2 355 664, 07 € s DPH
Z toho
Náklady vlastné: 281 954, 07 € s DPH
Náklady zo ŠFRB: 1 322 890, 00 € s DPH
Náklady z dotácií: 750 820, 00 € s DPH

V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na Dieloch V Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov v novom bytovom dome na DielochZdroj: Mesto Nitra, foto Nitralive.sk