V Nitre v časti Párovské lúky (plocha medzi parkom a R1a - "severný obchvat Nitry") pripravuje investor Párovské lúky a.s. obytnú a polyfunkčnú mestskú štvrť. Navrhovateľ predložil 12. februára 2021 zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

🔷 Názov: Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa

🔹 Lokalizácia: Párovské lúky, územie ohraničené Bratislavskou ulicou, R1a a zástavbou z juhu
🔹 Rozloha územia: 90 820 m2
🔹 Celková výmera podlahovej plochy: 51 144 m2
🔹 Počet parkovacích miest: 1212, z toho 361 na prízemí bytových domov, 572 v parkovacom dome a 279 na povrchu
🔹 Iné: čistička odpadových vôd pre 2000 až 2500 obyvateľov v prvej etape, 7000 až 7500 v druhej etape až do 10 000 v tretej etape
🔹 Zloženie: 5 bytových domov s polyfunkciou, 1x materská škola, 1x parkovací dom

🕑 Začiatok výstavby: 2022
🕗 Ukončenie I. etapy: 2027
💰 Predpokladané náklady: 75-mil. eur


🚗 Doprava

V prvej etape je napojenie naplánované z rýchlostnej cesty R1a, v ďalšej etape aj z Bratislavskej ulice a to premostením rieky Nitra. Súčasťou sú 2 okružné križovatky. Počíta sa aj s rezervou pre vybudovanie liniek mestskej hromadnej dopravy a zástavkových pruhov.


🚲 Cyklotrasy

Dobrou správou je, že v zámere sa spomínajú obojstranné cyklistické cestičky oddelené od vozoviek a chodníkov pásmi zelene a parkovania.

Vizualizácie

Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa


Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské Lúky Nitra by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, enviroportal.sk