Proti výstavbe bytových domov na Parkovom nábreží pri rieke Nitra. spísali obyvatelia priľahlých bytoviek petíciu. Sú proti výstavbe, žiadajú zachovať parkovisko a priľahlú zeleň/výbeh pre psov.

Petíciou sa dňa 7. mája 2020 zaoberalo Mestské zastupiteľstvo v Nitre, ktoré petíciu zobralo na vedomie a uložilo prednostovi mesta otvoriť rokovania s vlastníkom parciel o možnosti výmeny parciel, resp. ich odkúpenia späť mestom nakoľko sú pozemky v súkromnom vlastníctve.

Parkovisko patrí súkromnému majiteľovi - spoločnosť SALS odkúpila pozemky ešte v roku 2007. Územné rozhodnutie bolo vydané v roku 2013, následne bolo predĺžené v roku 2016 s platnosťou do 2017. Stavebné povolenie bolo vydané 22. novembra 2019. V štyroch objektov by malo byť spolu 182 bytov, bytovky budú mať 3+1 ustúpené podlažie.

Parkovisko si majiteľ čiastočne oplotil resp. osadil oznam, ktorý od 19. februára 2020 zakazuje parkovať verejnosti na súkromnom parkovisku. K oploteniu pozemku však do dnešného dňa neprišlo.

Výstavba na dotknutých pozemkoch je v súlade s územným plánom centrálnej mestskej zóny. Na stavbu už bolo ako som spomínal v článku vyššie vydané územné rozhodnutie. Podľa územného plánu sú pozemky určené na zastavanie.

Akákoľvek zmena by podľa hlavného architekta Nitry Viktora Šabíka predstavovala precedens.

>>> Video zo zastupiteľstva - čas od 53:53 <<<Zdroj: Nitralive.sk