Koncom roka 2016 bola vyhlásená verejná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie "Obytnej zóny Hviezdoslavova" v Nitre. Výsledky boli publikované v marci 2017 na webe archinfo.sk.

V súťažných návrhoch môžeme vidieť rôzne typy budov, často je súčasťou aj výšková budova. Výsledný projekt so žiadnou výškovou budovou nepočíta. Investor plánuje postaviť 7 bytoviek, každá bude mať 4 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. Medzi súťažnými návrhmi som takto definované budovy nenašiel, investor zrejme nevybral ani jeden návrh. Zámer je vo fáze získavania povolení.

Celkový počet bytov: 242, z toho 1-izbové 75, 2-izbové 104, 3-izbové 63
Parkovacích miest: 301
Začiatok výstavby:
Ukončenie výstavby:
Predbežné náklady: 28 985 000€

Dopravné napojenie - z Hviezdoslavovej triedy, jednosmerný výjazd na Hviezdoslavovu smer kruhový objazd Hollého x Želeničiarska

Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna HviezdoslavovaZdroj: Nitralive.sk, enviroportal.sk