Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre na včerajšom štvrtkovom zasadnutí neschválili odkúpenie Hotela Nitra za účelom jeho prebudovanie na bytový dom. Dôvodom je nedostatok času potrebného na podanie žiadosti a schválenie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Hotel Nitra sa nachádza v mestskej časti Dolné Krškany. Objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2007, je zateplený, má vlastnú kotolňu a nové vnútorné vybavenie. Po čiastočných stavebných úpravách počítalo mesto s 40 bytovými jednotkami.

Predajca žiada za budovu 1 560 000€ s DPH.

Mesto Nitra, resp. spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. eviduje aktuálne 220 žiadateľov a 37 nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov v meste Nitra v nasledovnej kategorizácií:

- 134 žiadateľov o pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu - BD Diely
- 20 žiadateľov + 13 nových žiadateľov - BD Senior
- 1 žiadateľ zaradený + 16 nových žiadateľov - BD Olympia
- 53 žiadateľov + 7 nových žiadateľov - BD Dvorčanská ulica
- 12 žiadateľov + 1 nová žiadosť o byt nižšieho štandardu Orechov Dvor

Hotel Nitra


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk