Fasáda farského kostola Navštívenia Panny Márie od Farskej ulice je v rekonštrukcii od 2. mája 2024. Práce by sa mali ukončiť v polovici júna a realizuje ich firma STAVBAL, s.r.o. z Trenčianskej Turnej. Predpokladané náklady činia 86.166,- EUR.

"Tá istá firma nám robila už zadnú časť fasády (zo školského dvora) pred dvoma rokmi, vtedy to bolo 73.000,- EUR. To sa nám vďaka štedrej pomoci veriacich a aj finančnej pomoci z Biskupského úradu (10.000,-EUR) podarilo zaplatiť. Na túto prednú časť farnosť ešte nemá financie ale veríme v Božiu pomoc i pomoc mesta," informoval portál Nitralive.sk pán dekan a farár Mons. Pavol Zahatlan

Predmetom rekonštrukcie je oprava štukovej výzdoby, ríms, omietok a výmena drevených žalúzií v oknách veže.

Fasáda farského kostola Navštívenia Panny Márie v rekonštrukcii Fasáda farského kostola Navštívenia Panny Márie v rekonštrukciiZdroj: Nitralive.sk, Mons. Pavol Zahatlan