Prierez výstavbou v Nitre za mesiace október až november 2021.


IBV Nové Janíkovce - výstavba rodinných domov

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Bytové domy Panorama, Kmeťova ulica, Klokočina

Vo výstavbe je už bytový dom C.

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Obytný súbor Hviezdoslavova, Klokočina - čistenie pozemku

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Bytový dom Hviezdoslavova x Kmeťova, Klokočina

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Zateplovanie bytovky, Na Hôrke, Diely

Výstavba v Nitre, október/november 2021


Bytové domy Zelené Dvory, Diely

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


I/64 križovatka Šindolka + štvorprúdová komunikácia

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Promenada living park, nákupné centrum + byty, centrum

+ prestavba okružnej križovatky

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Orbis Nitra, rezidencie + komercia, Staré mesto

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Green avenue, bytové + radové domy, Mikova ves / Chrenová

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Bývanie pod hradom, bytové domy, Podzámska ulica, Staré mesto

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Bytové domy Brezový háj, Chrenová

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Bytový dom Lomnická ulica, v susedstve projektu "Bytové domy Lomnická), Chrenová

Pohľad na pozemok, na ktorom je plánovaná výstavba bytového domu v tvare U. Budova bude mať 6 nadzemných podlaží, vybavenie + služby.

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Hornbach, medzi R1a a PP Sever

Pohľad na budovu + výstavbu komunikácií - pribudol kruhový objazd. Otvorenie naplánované na jar 2022.

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Protipovodňové opatrenia na rieke Nitra, výstavba múrika so zábradlím

Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021 Výstavba v Nitre, október/november 2021


Riviera Nitra, bytové domy, Staré mestoZdroj: Nitralive.sk